,,Svaka limenka se računa“ u centralnom regionu Crne Gore

,,Svaka limenka se računa“ u svim osnovnim školama u centralnom regionu Crne Gore

Ekološki pokret ,,Ozon“ RECAN Fondacija za reciklažu limenki za piće povodom obilježavanja 26. januara – Svjetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine, a kao podršku realizacije programa za stručno usavršavanje nastavnika ,,Obrazovanje o upravljanju otpadom“, akreditovanog od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje i uvrštenog u Katalog Zavoda za školstvo Crne Gore za školsku 2015-2016. godinu, čiji je autor Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“, obezbijedili su kutije za selektivno sakupljanje limenki koje će biti dostavljene svim osnovnim školama u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu i Cetinju.

Svaka limenka se računa

Tokom drugom polugodišta školske 2015-2016. godine u okviru međunarodne kampanje ,,Svaka limenka se računa“, čiji je nosilac RECAN Fondacija a Ekološki pokret ,,Ozon“ jedan od partnera u Crnoj Gori, biće organizovano i takmičenje za osnovne škole u sakupljanju limenki, a za najuspješnije je obezbjeđen je i nagradni fond – pametne table i prenosive mini laboratorije za ekološka testiranja, čime će se dati doprinos i unapređenju infrastrukture za praktični dio nastave.

  • Obrazovanje o zaštiti životne sredine je danas nešto što mora biti dio svih nivoa obrazovanja, od onih predškolskih do onih najvećih u oblasti nauke, jer nas na to upućuju negativni uticaj na ljudsko zdravlje, klimatske promjene ili Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta Ozonnestanak biljnih i životinjskih vrsta, kao posledica devastiranja prirodnih resursa, nekontrolisanog industrijskog zagađenja, nekontrolisanog odlaganja otpada i uopšte neodgovornog odnosa prema životnoj sredini. Upravo zato smatramo veoma važnim staln unapređenje znanja i vještina školovanih edukatora, to jest profesora i nastavnika koji rade sa djecom, ali i upravljačkih struktura u osnovnim školama, kroz praćenje aktuelnih trendova u oblasti zaštitite životne sredine i praktičnu primjenu tih stečenih znanja u matičnim ustanovama. Kao autor programa ,,Obrazovanje o upravljanju otpadom”, osjećam se veoma ponosno što smo nakon podrške Misije OEBS-a u Crnoj Gori, organizacije seminara za 45 nastavnika i članova menadžmenata i postavljanja zelenih ostrva u sedam osnovnih škola, zahvaljujući našim partnerima iz RECAN Fondacije i kampanji ,,Svaka limenka se računa” obezbijedili adekvatne posude za selektivno odlaganje limenki, najvrijednije otpadne ambalaže koja se generiše u školama. Posebno je važno što to prati takmičenje koje će sem, siguran sam, razvijanja takmičarskog i preduzetničkog duha kod učenika, stvoriti preduslove za uspostavljanje pravilnog sistema upravljanja otpadom u školama i potpuno drugačiji odnos prema toj potencijalno vrijednoj sirovini i to ne samo u onim školama koje budu nagrađene. Ulaganje u obrazovanje o zaštiti životne sredin,  morali bi svi prepoznati kao nešto što će donijeti benefite i u bliskoj i dalekoj budućnosti,  a za nas je to i strateški cilj, pa je i ova akcija doprinos u tom smjeru – rekao je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon”.

Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine, obilježava se svakog 26. januara a Ekološki pokret ,,Ozon” i ovom prilikom poziva Vladu i Skupštinu Crne Gore da u najskorijem periodu omoguće funkcionisanje Eko-fonda, iz koga bi jedan dio sredstava morao biti opredjeljen za obrazovanje na svim nivoima o važnosti odgovornog odnosa prema životnoj sredini, na što nas obavezuje i ustavna odrednica ekološke države.

Izvor: Ekološki pokret “Ozon”

You may also like...