Uklanjanje krupnog otpada u Kragujevcu

auto-otpadJesenja akcija uklanjanja krupnog otpada u Kragujevcu, trajaće do kraja septembra. Akciju kao i svake godine organizuje kragujevačko komunalno preduzeće ’’Gradska čistoća’’, a građani imaju priliku da svoj stari nameštaj, sanitarnu opremu i druge delove pokućstva uklone iz podruma i ostava.

big-trash

Ovo je druga akcija u ovoj godini, u kojoj građani mogu da u naredne dve sedmice kurpni otpad iz svojih kuća iznesu pored kontejnera, u dane kada se odvozi smeće iz njihove ulice. Kamioni ’’Gradske čistoće’’ već su počeli odvoz krupnog otpada iz pojedinih delova grada.

  • Ukoliko građani imaju više krupnog otpada mogu da na telefon gradske čistoće, 034-335 585 i 034 301 596, naruče uslugu odnošenja otpada, a mi ćemo kako kaže direktor JKP ’’Gradska čistoća’’, bez obzira na raspored kada se vrši odvoz smeća u njihovoj ulici, preuzeti otpad.

Akcija uklanjanja krupnog otpada je besplatna, ali u ovu kategoriju ne spadaju građevinski otpad, zemlja, stari limovi, automobilske školjke, gume i elektronski otpad. Ukoliko građani imaju i takav otpad Gradska čistoća će ga ukloniti ali po posebnom cenovniku.

metal-waste

You may also like...