ARTERSKI BUNARI U OKOLINI KRAGUJEVCA

U 15 kragujevačkih sela o trošku grada iskopano je do sada 45 bunara, gde su meštani finansirali kompletnu vodovodnu mrežu do svojih kuća. Od prošle godine Kragujevac na ovaj način sistematski rešava problem vodosnabdevanja na seoskom području.

U selu Lužnice puštena su u rad tri arterska bunara za čije kopanje i opremanje je iz gradskog budžeta izdvojeno 3,6 miliona dinara. Lužnice su samo jedno od par desetina kragujevačkih sela u kojima nema druge mogućnosti za snabdevanje vodom za piće. Za 80 domaćinstava ovog sela problem je rešen. Grad finansira ispitivanje terena, kopanje bunara, nabavku pumpi i rezervoara, dok krajnji korisnici plaćaju izgradnju vodovodne mreže do svojih domova, nabavku individualnih vodomera i plaćanje zajedničkog priključka za struju. Ovaj program vodosnabdevanja podrazumeva da se iz gradske kase plaćaju istražni radovi i projektna dokumentacija.

dr-snezana-zivanovic-katicOd prošle godine do danas u 15 kragujevačkih sela iskopano je 45 bunara, dok je za 16 pripremljena kompletna projektna dokumentacija i kupljeno isto toliko pumpi i rezervoara. Sama dinamika puštanja u rad preostalih bunara, gde je posao priveden kraju, zavisi od meštana, tačnije od brzine kojom realizuju sopstvene obaveze.

  • Na osnovu trenutnih pokazatelja, kako kaže pomoćnik gradonačelnika za oblast poljoprivrede Snežana Živanović Katić, sledeće selo u kome će poteći voda iz arterskih bunara biće Drača. Koliko će se uspešno sprovoditi ovaj posao zavisi od organizovanosti korisnika i obezbeđenih finansijskih sredstava, jer prema njenim rečima u ovoj godini je planirano 50 miliona dinara na rešavanju vodosnabdevanja na selu, a do sada je u ovaj projekat uloženo oko 32 miliona dinara.

Dubina bunara kreće se od 39 metara i nalazi se u Velikom Šenju, a najdublji bunar je u Desimirovcu – 136 metara. Isto tako i kapaciteti bunara nisu podjednaki, pa neki imaju vodu za 12 domaćinstava, tačnije 1400 litara vode dnevno po domaćinstvu.

  • Imamo bunar u Novom Milanovcu koji prema rečima Snežane Živanović Katić ima kapacitet za 86 domaćinstva, a to sve utiče na cenu jer ukoliko ima više domaćinstava manji su i troškovi korisnika.

Urađena je dokumentacija za 16 bunara i time su stvoreni uslovi da budu u skorije vreme pušteni u rad. Radi se u selu Lužnice gde će biti iskopano tri bunara, u Čumiću 1, Drači 4, Poskuricama 1 bunar, Resniku 3, Šljivovcu 2, i Gornjim Jarušicama 1 bunar. Kupljeno je 16 pumpi i isto toliko rezervoara, grad je obezbedio novac, a koliko će brzo biti pušteni u rad zavisiće od korisnika kada će uraditi razvodnu mrežu, priključak i vodomer.

busenjebusenje-arterskih-bunara

  • Do kraja godine radiće se u dva pravca, jedan je ističe Snežana Živanović Katić, kopanje novih arteriskih bunara u Gornjoj i Donjoj Sabanti, Velikim Pčelicama, Adžinim Livadama, Kamenici, Ramaći, Botunju i svim onim selima gde do sada nismo radili.

Projekat vodosnabdevanja u selima trajaće sve dok i poslednje Šumadijsko selo ne dobije vodu, a to se odnosi na 40 sela koja su do sada podnela zahtev, a biće iskopano preko 100 arterskih bunara.

You may also like...