Uticaj otpadnih voda na okolinu, ekosisteme i zdravlje ljudi

U organizaciji Instituta za javno zdravlje Kragujevac održan je koordinativni sastanak na temu ”Uticaj otpadnih voda na okolinu, ekosisteme i zdravlje ljudi”. U okviru sanitarne hemije i mikrobiologije, Institut za javno zdravlje Kragujevac ima mogućnost da ispituje kvalitet otpadnih voda. Laboratorijske usluge sastoje se od 40 analiza i oko 30 fizičko hemijskih i mikrobioloških ispitivanja, koje daju sliku o kvalitetu otpadnih voda. To su parametri kako neorganskog tako i organskog porekla koji mogu da budu indikatori zagađenja otpadnih voda. U skladu sa odlukom Grada Kragujevca otpadne vode mogu da se ispuštaju u gradsku kanalizaciju tek ako zadovolje određene zahteve. Institut za javno zdravlje prati koncentraciju ispitivanih parametra i na kraju procenjuje da li je otpadna voda za ispuštanje u gradsku kanalizaciju odnosno reku kao recipijent ili ne.

  • Zahvaljujući padu industrijske proizvodnje u Kragujevcu, kvalitet otpadnih voda je bolji nego ranijih godina. Zakonski propisi moraju da se usklade sa Zakonom o vodama koji je 2010. godine nastupio i koji obavezuje sve veće ili manje proizvođače da u skladu sa svojom proizvodnjom i kvalitetom, otpadne vode koje produkuju dostave podatke do 31. marta Agenciji za zaštitu životne sredine, kako bi se formirao integralni katastar zagađivača koji je u svakom slučaju promenljiv iz godine u godinu – objašnjava Vesna Matović, šef Odeljenja sanitarne hemije.

Cilj koordinativnog sastanka bio je unapređenje javnog zdravlja, kroz upoznavanje sa novom zakonskom regulativom u oblasti otpadnih voda, edukacija o uticaju otpadnih voda na ekosisteme reke, upoznavanje sa savremenim načinima prerade. Značajni izvori zagađenja prirodnih ekosistema predstavljaju komunalne i industrijske otpadne vode, drenažne vode iz poljoprivrede, ocedne i procedne vode iz deponija koje zagađuju podzemne i površinske vode.

You may also like...