Zadatak kompanije Fiat – izgradnja bezbedne fabrike

Savet za bezbednost i zdravlje na radu, na svojoj osmoj sednici koja je održana u Kragujevcu, razmatrao je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama. Tom prilikom posetili su pokretna gradilišta u pogonima fabrike Fiat Automobili Srbija.

Poseta pokretnih gradilišta u pogonima fabrike Fiat Automobili Srbija

Članovi Saveta za bezbednost i zdravlje na radu prilikom posete Kragujevcu upoznali su se sa merama bezbednosti i zdravlja na radu, koje se primenjuju u Fiatu. Cilj ove kompanije je da u Kragujevcu izgradi fabriku u kojoj će radnici biti potpuno bezbedni. Na renoviranju pogona fabrike radi oko 150 izvođača koji prema rečima predsednika Saveta za bezbednost i zdravlje na radu Zorana Martinovića primenjuju sve propisane mere zaštite.

  • Mi smo na licu mesta mogli da se upoznamo sa stepenom rizika od povreda na radu koji je u ovoj kompaniji sveden na najmanju moguću meru. Upoznati smo sa podacima u pogledu povreda na radu koje su aktuelne za prethodnu godinu i mogu da kažem da je to ispod proseka i na najmanjoj mogućoj meri s obzirom da je oblast mašinske industrije, proizvodnje mašina i saobraćajnih sredstava kod nas prepoznata kao oblast u kojoj se dešava najveći broj povreda na radu -istakao je Zoran Martinović, predsednik Saveta za bezbednost i zdravlje na radu.

U prva četiri meseca ove godine u Republici Srbiji sedmoro ljudi je poginulo na gradilištima, a do povrede je dolazilo uglavnom u građevinskoj i mašinskoj proizvodnji. Naša zemlja je u obavezi da u skladu sa nacionalnim programom evropskih integracija usvoji četiri direktive koje se odnose na vibraciju, eksplozivne gasove, kancerogene i mutagene materijale, a od 1. jula počinje se sa primenom Uredbe o preventivnim merama za bezbedan rad i zdrav rad na privremenim i pokretnim gradilištima.

Vera Boić Trefalt

 

  • Investitori će imati obavezu, bez obzira da li je državni ili strani investitor, znači ne samo poslodavci koji izvode radove, da imaju koordinatore kako u fazi projektovanja tako i izvođenja radova. Mi smo na terenu gde ima 150 izvođača radova, neko treba da koordiniše njihov rad, a ovde su izvođači radova fizički podeljeni ogradama, pa neće moći da se dešavaju nepredviđene okolnosti, kao što su povrede na radu – rekla je Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.

U saopštenju koje je podeljeno novinarima Đovani De Filipis, generalni direktor kompanije Fiat Automobili Srbija, rekao je da zdravlje zaposlenih u Fiatu kao i izvođača radova je od najveće važnosti. Cilj ovog prozvođača automobila je izgradnja bezbedne fabrike u kojoj neće uopšte biti povreda. Zato i primenjuju standarde propisane domaćom regulativom, ali i one koje nalaže direktiva Evropske unije, a koji će tek biti uvedeni u Srbiji.

 

You may also like...