Biljke od međunarodnog značaja u flori Srbije

Zavod za zaštitu prirode Srbije objavio je poster “ Biljke od međunarodnog značaja u flori Srbije”, kao deo podrške relizaciji projekta „Serbian plants listed in European and international policy instruments“ u okviru programa „NatuRegio_Balkans“. U izradi postera su učestvovali stručni saradnici Zavoda mr Verica Stojanović (autor posetra) i mr Rastko Ajtić (autor crteža).
Na posteru su prikazani predstavnici flore Srbije koji se navode u Dodacima II, IV i V Evropske direktive o staništima (Direktiva o očuvanju prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta), odnosno 37 vrsta i 2 roda (Lycopodium i Sphagnum). Posebna vrednost postera je da sadrži 29 vrsta, čije prisustvo će biti jedan od indikatora za određivanje područja u Srbiji, koja će činiti sistem evropskih zaštićenih područja Natura 2000.

poster “ Biljke od međunarodnog značaja u flori Srbije”

Poster “ Biljke od međunarodnog značaja u flori Srbije”

U okviru Projekta, u završnoj fazi izrade je i publikacija pod istim naslovom kao poster, koja će predstaviti osnovne postulate, ciljeve, način funkcionisanja i obaveze Srbije prema Evropskoj uniji na planu uspostavljanja sistema zaštićenih područja Natura 2000.
Program „NatuRegio_Balkans“ realizuje Alfred Topfer Fondacija u saradnji sa Alfred Topfer Akademijom za zaštitu prirode uz finansijsku podršku Nemačke Fondacije za životnu sredinu i Fondacije Heidehof, u formi obuke za mlade profesionalce u zaštiti prirode iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Cilj Programa je da se obukom mladih u oblasti zaštite prirode i održivog razvoja doprinese jačanju saradnje balkanskih država na putu ka Evropskoj Uniji. Rezultat obuke su projekti koje učesnici razvijaju i kojim treba da doprinesu očuvanju prirode na Balkanu i jačanju međususedskih odnosa (u cilju umrežavanja različitih ideja na osnovu stečenog iskustva sa radionica). U ovom programu tokom 2014. godine je učestvala mr Verica Stojanović iz Zavoda.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

You may also like...