Zimski cenzus beloglavog supa u Srbiji i na Balkanu

U organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije, u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, upravljačima zaštićenih područja (DOO „Rezervat Uvac“, CPR „Natura“ i UG „Jadovnik – oaza netaknute prirode“ iz Prijepolja) i drugim organizacijama u Srbiji je sprovedeno treće zimsko brojanje beloglavog supa.

treće zimsko brojanje beloglavog supa

Redovno godišnje zimsko brojanje beloglavog supa u Srbiji se realizuje u okviru međunarodnog zimskog cenzusa beloglavog supa na Balkanu koji se izvodi na svim lokacijama u isto vreme. Brojanje beloglavog supa u Srbiji se odvijalo istovremeno na tri lokacije: područje SRP „Uvac“, SRP „Klisura reke Mileševke“ i područje SRP „Klisura reke Trešnjice“ i Sokolskih planina. Takođe, 10. međunarodno zimsko brojanje beloglavog supa je obavljeno u Bugarskoj, kontinentalnom delu Grčke i Makedoniji.

Uprkos veoma lošim meteorološkim uslovima (kiša i magla) brojanje beloglavih supova u Srbiji i na Balkanu je uspešno obavljeno i dobijeni su veoma značajni rezultati. Na području Srbije je izbrojano ukupno 327-331 jedinka (ukupna brojnost je procenjena na oko 350 jedinki), u Bugarskoj je ukupno izbrojana 201 jedinka, u kontinentalnoj Grčkoj 72 jedinke i u Makedoniji samo 29 jedinki (bez utvrđene brojnosti u Demir kapiji zbog magle). Ukupno na području Balkana (bez Krita i Kvarnerskih ostrva) je izbrojano 629 jedinki.

U Srbiji, u Specijalnom rezervatu prirode „Klisura reke Trešnjice“ utvrđeno je prisustvo 47-51 jedinka, u Specijalnom rezervatu prirode „Klisura reke Mileševke“ 31 jedinka (nepotpuna cifra), i Specijalnom rezervatu „Uvac“ 249 jedinki beloglavog supa. Na osnovu ovih podataka procenjuje se da je u celini brojnost beloglavih supova slična u odnosu na prošlu godinu. Među prisutnim pticama preovladavaju odrasle jedinke, a u znatno manjem broju nalaze se mlade jedinke (imaturusi) stare između 2 i 5 godina. Prema monitoringu i cenzusu procenjeno je da u Srbiji postoji oko 145 parova beloglavih supova. Znatno povećanje populacije beloglavih supova u Srbiji je konstatovano tokom poslednje decenije, koje je procenjeno na oko 60 %. Međutim, trend ove vrste je generalno stabilan ili je u blagom povećanju poslednjih godina usled povremenog pada i fluktuacije brojnosti ptica u nekim kolonijama (u klisuri Trešnjice i u klisuri Mileševke usled povremenih trovanja, ubijanja i drugih ugrožavajućih faktora). Takođe, brojnost beloglavog supa na Balkanu je u blagom povećanju u poređenju sa prošlom godinom (602 jedinke).

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

You may also like...