Borba protiv korupcije u sektoru zaštite prirode

Udruge Zeleni Osijek, ZEO Nobilis, Eko Pan te WWF Austrija u partnerstvu sa Pravnim fakultetom Osijek predstavili dvogodišnji projekt „Transformacija – Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima“.

Glavni cilj projekta je primjena najboljih pravnih alata i praksi za povećanje sudjelovanja javnosti, transparentnosti i borbe protiv korupcije u pitanju upravljanja zaštićenim i vrijednim prirodnim resursima. Projekt se provodi u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži NATURA 2000 u sedam županija i uz četiri međunarodne rijeke: Kupu, Muru, Dravu i Dunav.

Transformacija - Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima

  • Intenzivna infrastrukturna ulaganja, primjena zastarjelih projekata i tehnologija, klimatske promjene i niska razina Transformacijatransparentnosti kod upravljanja prirodnim resursima, dovele su  do uništenja mnogih prirodnih staništa i smanjenja biološke raznolikosti u Europi. Nove politike na razini EU naglašavaju važnost zaštite prirodnih vrijednosti i definiraju osnovne smjernice u borbi protiv danas prisutnih  problema. Sudjelovanje javnosti u upravljanju prirodnim resursima temelj je za transparentno upravljanje i borbu protiv korupcije – rekla je Anamarija Krišto, voditeljica projekta iz udruge Zeleni Osijek.
  • Iako zaštićena, ova područja su pod konstantnim pritiskom neodrživih načina korištenja, nelegalnih odlagališta otpada, iskapanja sedimenta te drugih djelatnosti. Sudski postupci vezani za protuzakonite radnje u zaštićenim područjima dokaz su ozbiljnosti ovog problema ali i prisutnosti korupcije – dodao je Ivan Mužar, koordinator javnih politika iz organizacije Eko Pan iz Karlovca.

Aktivnosti će u prvoj fazi projekta biti fokusirane na analizu postojeće prakse po pitanju dodjele koncesija, provedbi javnih nabava, transparentnosti u upravljanju zaštićenih prirodnih područja te izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje odgovornog i transparentnog upravljanja. U drugoj fazi pristupit će se ka osnivanju Zelene pravne klinike te izradi novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek.

Međusektorska suradnja, uključivanje neovisnih stručnjaka, građana i  udruga u proces upravljanja zaštićenim prirodnim područjima temeljna je pretpostavka u borbi protiv korupcije te osiguranja temeljnih načela održivog upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima. Upravo ti procesi su od najveće važnosti dugoročne suradnje udruga i Pravnog fakulteta, koji se uključio u projekt  s ciljem izgradnje  interdisciplinarnih znanja za monitoring sudjelovanja javnosti, otvorenosti lokalne uprave i učinkovitosti upravljanja prirodnim dobrima – rekla je Jelena Legčević, stručnjakinja za pravna pitanja s  Pravnog fakulteta Osijek.

Javnost će se u projekt moći uključiti preko seminara, okruglih stolova i foto monografije, kojima će partneri u projektu educirati i osvijestiti javnost o važnosti sudjelovanja u odlučivanju, međusektorske suradnje i transparentnih procesa.

Projekt financira  Europska unija u sklopu IPA komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i sufinancira Ured za udruge vlade Republike Hrvatske.

Izvor: WWF u Hrvatskoj

You may also like...