RENEXPO® Western Balkans – treća godina u Beogradu

RENEXPO međunarodno priznata energetska platforma za stručnjake i poslovanje u regionu Zapadnog Balkana, biće održana 20 i 21. 04. 2016.

Kroz izuzetan program predstaviće se kompletan pregled regionalnioh potencijala, projekata, zakonodavstva i novosti, što od 2014. veoma cene evropske industrije. Propratni programi u toku sajma kao što su okruli stolovi za industrijalce, match making između evropskih i regionalnih kompanija i preduzetnika kao i tematske konferencije obećavaju bogat sadržaj. RENEXPO® Western Balkans će predstaviti alternativu proizvodnji toplotne i električne energije korišćenjem raspoloživih resursa iz obnovljivih izvora, biomase i biogasa, kao i ukazivanjem na ekonomske potencijale kod implementacije projekata koji bi obezbedili racionalnije korišćenje energije prilikom izgradnje, u industriji i prilikom postavljanja javne rasvete. RENEXPO® je pepoznat kao energetska platforma visokog kvaliteta i identifikovan kao najvažniji energetski sastanak ovakve vrste.

RENEXPO Western Balkans - treća godina u Beogradu

Nove teme će se pridružiti energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i programu zaštite životne sredine.

BioRES projekat – Trening-konferencija, lanac snabdevanja drvnim materijalom u Srbiji

Konfeneracija o biomasi – Razvoj i mogućnosti u region Zapadnog Balkana Nove feed in tarife, kapaciteti, potencijali i projekti, izložbeni prostor I konferencija

Biogas – Prva konferencija o biogasu, Razvoj i više od 10 novih projekata biće predstavljeno i diskutovanona evropskom nivou. Stručnjaci I ministarstva iz Zapadnog Balkana predstaviće sve o biogasu u regionu.

Male hidroelektrane – Nove Feed In tarife, potencijali, zajednička ulaganja, Match Making, konferencija i izlagači upravljanje otpadom -Regulative I Zakonodavni okviri – komunalni otpad, industrijski otpad, opasni otpadi, recikliranje u Zapadnom Balkanu, izlagači i konferencije

Fotovoltaik (PV) – konferencija o projektima, potencijalima i još toga u Bosni I Hercegovini. Agencija za unapređenjestranih investicija i Regulativne komisije za energiju predstaviće sve o PV tržištu u BiH.

Investors Business Lounge – B2B sasatanci investitora sa dostupnim projektima I predstavnicima koncesija/ vlasnicima

Okrugli sto o vetroenergiji – nakon prvog vetro parka u Srbiji, postojeći status I planovi za budućnost predstaviće se učesnicima iz cele Evrope.

Prateći programi

B2B sastanci sa inženjerima iz Srbije – još jedna NOVA, ekskluzivna usluga za izlagače. Internacionalnim kompanijama, koje planiraju da otpočnu posao u regionu ova usluga će biti od pomoći u procesu donošenja odluka. RENEXPOR organizuje susrete sa iskusnim inženjerima za hidro energiju, biomasu i biogas.

ENERGIEWENDE – putujuće izložba iz Berlina (www.bmwi.de) imaće premieru na RENEXPOR Western Balkans i predstaviće na ukupno100m2 interaktivno iskustvo u obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnsti!

Mladi su novi zeleni! – Srednjoškolci iz cele Srbije će se pridružiti i iskusiti obnovljive izvore energije tokom 2 dana RENEXPOR Western Balkans. Ovaj projekat je otpočeo 2015. god u saradnji Fonda za političku izuzetnost, Srpsko – Nemačkog – Foruma i Nemačke ambasade u Beogradu.

SVEČANA CEREMONIJA OTVARANJA 20. 04. 16. god. RENEXPOR Western Balkans će na otvaranju poželeti dobrodošlicu VIP posetiocima iz celog regiona I izlagačima iz više od 10 evropskih zemalja. Deo ove ceremonije je naravno i dodela plaketa (RENERGYR Award), u sledeće 3 kategorije:

  • Izvanredan lični doprinos u oblasti OIE, EE i zaštite životne sredine
  • Izvanredno tehnološko dostignuće
  • Izvanredno međunarodno dostignuće na području Zapadnog Balkana

O REECO:
Mi organizujemo sajamske manifestacije i događaje prema specifičnim zahtevima korisnika u oblasti obnovljivih izvora energije, energetski efikasnisnih objekata i obnove u saradnji sa nacionalnim i inostranim kompanijama, institucijama, vlastima i ministarstvima. Kompanija REECO SRB d.o.o. iz Novog Sada je deo REECOR Group sa sedištem u Nemačkoj i kancelarijama u Poljskoj, Rumuniji, Švajcarskoj i Austriji. REECO tim u Srbiji organizuje RENEXPO manifestacije u Srbiji i Bosni i Hercegovini, gde učestvuju zemlje celog Zapadnog Balkana. Od 1997. god. do sada, više od 50.000 profesionalaca iz preko 70 zemalja posećuje sajmove i konferencije ove vrste svake godine, u organizaciji REECOR Group. Mi gradimo mostove i otvaramo vrata! www.reeco.eu

You may also like...