Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

Svetske rezerve nafte su vrlo male i one mogu da traju do kraja 21. Veka samo uz korišćenje obnovljivih izvora energije. O problemima energetske efikasnosti i klimatskim promenama, sa studentima Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, razgovarali su priznati stručnjaci iz ove oblasti.

predavanje prof. Dr Simeona Oke

Po novom nastavnom planu, predviđeno je da svi studenti slušaju predmet Energija i životna sredina. Nastavni program je savremeno koncipiran sa idejom da studentima obezbedi predavanja eminentnih stručnjaka iz zemlje i sveta. Gost predavač prof. Dr Simeon Oka predsednik Matičnog naučnog odbora za energetsku efikasnost govorio je o Energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije u Strategiji razvoja energetike Srbije. Prema njegovim rečima prvi zadatak strategije je obnova sistema, zatim energetska efikasnost i na kraju primena obnovljivih izvora energije.

prof. Dr Simeon Oka predsednik Matičnog naučnog odbora za energetsku efikasnost

prof. Dr Simeon Oka predsednik Matičnog naučnog odbora za energetsku efikasnost

 

 

  • Srbija nema energetske izvore i ono što ima je uglavnom potrošila i – kako kaže prof. dr Simeon Oka predsednik Matičnog naučnog odbora za energetsku efikasnost, ugalj koji se troši u termoelektranama je skoro iscrpljen i ako hoće da snabdeva energijom stanovništvo, industriju iz sopstvenih izvora onda mora da ili uvede obnovljive izvore energije ili da se potrudi da energetska efikasnost bude veća – ističe on.

Obnovljivi izvori energije u Srbiji mogu da zadovolje svega 5 do 10 odsto potreba, ali ako se koriste tamo gde nedostaju drugi izvori, ona može da doprinese da neki regioni postanu energetski samostalni. Trenutno se u svetu dešava takozvana eko revolucija što znači da čovečanstvo počinje da preduzima sve da spreči klimatske promene.

  • Navodno je temperatura u zadnjih 300 godina porasla za 0,8 u svetu, pa je potrebno da se taj proces zaustavi jer će se

    prof. dr Milan Radovanović, predsednika Udruženja termičara Srbije

    prof. dr Milan Radovanović, predsednika Udruženja termičara Srbije

    – prema rečima prof. dr Milana Radovanovića, predsednika Udruženja termičara Srbije, sa promenjenom klimom promeniće se ceo biodiverzitet na zemlji, a jedno od rešenja da do toga ne dođe, su upotreba obnovljivih izvora energije – objašnjava on.

     

Svetske rezerve nafte su vrlo male i one mogu da traju narednih tridesetak godina, a slična situacija je i sa gasom. Neki stručnjaci smatraju da će rezervi nafte i gasa ipak biti dovoljno do kraja 21. veka, ali samo uz korišćenje obnovljivih izvora energije.

You may also like...