Obrada komunalnog otpada

U orgnizaciji Javnog komunalnog preduzeća ’’Čistoća’’, predstavnici ’’Beo invest fonda’’ iz Engleske, kragujevačkim komunalnim preduzećima predstavili su najsavremeniju tehnologiju obrade komunalnog otpada, kako bi se Kragujevcu i okolnim opštinama ponudila implementacija takvih projekata. Radi se o najsavremenijim rešenjima koja se baziraju na trajnom zbrinjavanju otpada i principu obnovljive energije.

prezentacija-beoinvesta

  • Ova tehnologija obrade komunalnog otpada instalirana je u mnogim evropskim zemljama, kao što su Nemačka, Austrija, Italija a nama najbliža je ona u Celju. To su najsavremenije tehnologije zbrinjavanja komunalnog otpada termičkom obradom kao i dobijanja dizel goriva iz tog otpada, ističe Slavko Vujović menadžer Beo investa. Mi radimo i na sanaciji starih deponija, iz kojih se određenom procedurom dobija takođe gorivo i termička obrada otpada.

Kragujevac ispunjava sve uslove da dobije jedno takvo postrojenje koje će omogućiti da se iz otpada dobije električna i toplotna energija kao i dizel gorivo. Radi se o čistoj tehnologiji prerade komunalnog otpada, koja ispunjava najsavremenije evropske standarde. Osim efikasnosti i isplativosti, značajan je zbog procesa dobijanja energije, koji ne zagađuje životnu sredinu.

  • Mehanizam zbrinjavanja otpada sastoji se od sakupljanja i reciklaže otpada, a onaj otpad koji nije upotrebljiv i koji je dobro goriv, prema rečima Zorana Stojadinovića, promotera Beo investa njegovom termičkom obradom dobija se energija, a temperatura spaljivanja kreće se od 800 do 1200 stepeni dok je emisija štetnih izduvnih gasova svedena na rad dva putnička automobila.

Engleski Beo invest, smatra da je Kragujevac pravo mesto za ovu prezentaciju jer nakon zatvaranja deponije u Jovanovcu, grad ulazi u projekat iskorišćavanja metana nataloženog u deponiji. Ukoliko se odluče za ovu tehnologiju, engleski fond bi finansirao izradu projekta koji se bazira na najsavremenijim svetskim rešenjima. U saradnji sa lokalnom samoupravom radila bi se studija izvodljivosti koja bi obuhvatila kompletan program vezan za zbrinjavanje i sanaciju otpada, a na osnovu te studije bi se videla i struktura otpada.

You may also like...