Uticaj vozila na životnu sredinu

vozila-srbijeTradicionalni jednodnevni stručni skup, okrugli sto o uticaju vozila na životnu sredinu u organizaciji Poslovnog udruženja proizvođača drumskih vozila Srbije, održaće se u sredu 25. novembra na Beogradskom sajmu.

Cilj Okruglog stola ’’Zaštita životne sredine – uticaj upotrebe vozila na životnu sredinu i bezbedno odlaganje na kraju životnog ciklusa’’, je da se organizacije automobilske i prateće industrije detaljnije upoznaju sa uticajem upotrebe sopstvenih proizvoda i delatnosti na životnu sredinu i novim odgovornostima i obavezama zaštite životne sredine koje proizilaze iz novog zakonodavstva o upravljanju otpadom, kao i sa praksom na tom planu.

Učesnici Okruglog stola će, shodno ovom cilju, krozformu uvodnih izlaganja a zatim i diskusiju,razmotriti tri teme o uticaju vozila na životnu sredinu. Prva će obuhvatiti analizu uticaja pojedinih koncepcija pogona vozila, druga – uticaj izduvne emisije, a treća –integrisani i održiv sistem reciklaže vozila na kraju životnog ciklusa. Shodno tome, biće prezentirana tri pozivna uvodnaizlaganja:

1. Eksploataciono-tehničke karakteristikevozila i njihov uticaj na životnu sredinu

Koncepcije gradnje savremenih vozila, dinamičnost, pouzdanost, vek trajanja, komfornost, pogodnost za održavanje, ekonomičnost, uticaj na životnu sredinu izražen preko ”opasnosti”.

Uvodno izlaganje: Prof. dr Božidar Krstić, Mašinski fakultet, Kragujevac.

2. Ekološki aspekti upotrebe drumskih motornih vozila

Izduvna emisija vozila – stanje i trendovi: (1) zakonski propisi (uporedna analiza postojećih propisa o dozvoljenoj emisiji i trendovi razvoja) i (2) načini unapređenja stanja i kvaliteta izduvne emisije sa aspekta zaštite životne sredine.

Uvodno izlaganje: Prof. dr Stojan Petrović, Mašinski fakultet, Beograd.

3. Sistem reciklaže vozila na kraju životnog ciklusa

Tehno-ekonomska opravdanost korišćenja vozila sa aspekta njihovog veka i reciklaže, integrisani i održiv sistem reciklaže posmatran iz ugla novog zakonodavstva u Srbiji i prakse, uticajni faktori na formiranje održivog sistema reciklaže, predlozi za poboljšanje.

Uvodno izlaganje: Prof. dr Milan Pavlović, Tehnički fakultet ”Mihajlo Pupin”, Zrenjanin.

Na skup su pozvane članice Udruženja, organi državne uprave za životnu sredinu i za homologaciju vozila, privredne komore, proizvođači i uvoznici vozila, komponenata i delova za vozila, centri za reciklažu i drugi.

oicaPoslovno udruženje proizvođača drumskih vozila Srbije

http://www.pupdvs.co.rs

You may also like...