Požar u skladištu veštačkog đubriva i pesticida u Pančevu

požarRepublička inspekcija za zaštitu životne sredine izvršila je vanredni inspekcijski nadzor u preduzeću Fokus Bel, zbog požara koji je u večernjim satima izbio u skladištu veštačkog đubriva i pesticida u stambenom naselju Vojlovica u Pančevu. Inspekcija je o požaru obaveštena 29.decembra oko 20.45 časova. Uzrok izbijanja požara još nije poznat.

Republička inspekcija je odmah angažovala mobilnu ekipu Zavoda za javno zdravlje Pančevo, koja je izašla na teren i pratila koncentracije zagađujućih materija u vazduhu.

Inspektoru je stavljena na uvid lista zaliha po magacinima. Prema navodima odgovornih u maloprodajnom objektu na pomenutoj lokaciji nalazili su se uskladišteni pesticidi, i to: herbicidi, fungicidi, insekticidi i rodenticidi, koji u sebi sadrže aktivne materije koje spadaju u otrove prve, druge i treće grupe. Osim toga u objektu su se nalazila i tečna đubriva za prehranu biljaka, dok u prizemlju u magacinskom delu bilo uskladišteno paletno oko pet tona kompleksnog đubriva monoamonijum fosfat. Nad nastrešnicom se nalazilo oko 24 tone kopaktno mešanog đubriva. Inspektoru su stavljena na uvid i raspolaganje Uverenja o kvalitetu đubriva koja su se nalazila u magacinskom prostoru.

Dok je požar trajao negativne posledice po životnu sredinu izazvane su prisustvom zagađujućih materija i neprijatnih mirisa u vazduhu, nastalih kao posledica sagorevanja robe koja je bila prisutna u magacinu i generisana je izvesna količina otpada.

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine naložila je preduzeću Fokus Bel da hitno sanira mesto udesa u kome su bili uskladišteni pesticidi i veštačka đubriva, kao i da sa otpadnim materijama postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpada. Osim toga, preduzeću je naloženo da do 15. januara dostavi tačne količine izgorelih pesticida, kao i prisutne aktivne materije u istim i uverenja o opasnim materijama od proizvođača pesticida.

Nakon dobijanja svih neophodnih informacija, Republička inspekcija za zaštitu životne sredine će preduzeti sve zakonom propisane mere.

You may also like...