Proizvodnja i upotreba biogasa

Farma sa biogas digestorimaSedmi šumadijski sajam poljoprivrede u Kragujevcu, u stručnom delu bio je posvećen i raspravama o iskorišćenju bio – gasa iz bio – mase u poljoprivredi. Gosti predavači bili su predstavnici Ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, rudarstva i energetike, životne sredine i konsultanti Programa za razvoj Ujedinjenih nacija.

Priroda ne proizvodi otpad, ona ga u večitom procesu koji garantuje prirodnu ravnotežu razgrađuje i tako sama sebe obnavlja. Međutim, otpada je sve više, ali razgradnje i iskorišćenja sve je manje. Iako korišćenje otpada za dobijanje energije nije novost, kod nas još uvek nije rasprostranjeno. Najjednostavniji oblik ovog procesa je sakupljanje i korišćenje biogasa kao produkta razgradnje organskog otpada. O mogućnostima proizvodnje i upotrebe biogasa govorili su predstavnici Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, a u okviru ove teme bilo je reči i o ekonomskoj opravdanosti i prednostima primene biogas postrojenja.

mr Slobodan Cvetković, savetnik u Ministarstvu životne sredine

mr Slobodan Cvetković, savetnik u Ministarstvu životne sredine

  • Prednosti anaerobnih procesa između ostalog je proizvodnja biogasa, proces koji troši malo energije, kontrola širenja neprijatnih mirisa, insekata i glodara, rešava se i problem zaštite životne sredine – kako ističe mr Slobodan Cvetković, savetnik u Ministarstvu, smanjuju se količine otpadnih voda koje se ispuštaju i smanjuje se emisija metana. Ekonomski benefiti primene biogas postrojenja su – objašnjava on, dobiti od proizvodnje električne i toplotne energije , digestat kao vredno đubrivo, smanjeni troškovi plaćanja za ispuštanje otpadnih voda, smanjenje zdravstvenih i veterinarskih troškova i mogućnost korišćenja CDM mehanizma Kjoto protokola.

skladištenje biogasa

Procenjeno je da se svake godine u Srbiji proizvede 12,5 miliona tona biomase, a najveći deo se ne koristi racionalno. U razvijenim zemljama sveta i Evropskoj uniji već godinama velika pažnja se poklanja obnovljivim izvorima energije. Brojna naučna i praktična istraživanja usmerena su upravo na mogućnosti upotrebe biljnih ostataka biomase, kao potencijalnog energenta. Zadatak beogradskog fonda za političku izuzetnost razvojnog programa Ujedinjenih nacija je između ostalog da prenesu evropska iskustva u proizvodnji i korišćenju biogasa.

Vojin Lepojević, eksterni konsultant u UNDP

Vojin Lepojević, eksterni konsultant u UNDP

  • Mi smo angažovani da iznađemo način i preporučimo Vladi Srbije da se pre svega procedure za dobijanje dozvola za izgradnju postrojenja, malo pojednostave u skladu sa evropskim kriterijumima. Takođe potrebno je da se naprave određeni pilot projekti  postrojenja gde bi građani mogli da vide tu tehnologiju, jer – prema rečima Vojina Lepojevića, eksternog konsultanta UNDP, je poražavajuća činjenica da naši susedi imaju takva postrojenja, jedino u Srbiji ne postoje.

Uvođenjem kategorije povlašćenih proizvođača koji u proizvodnji električne energije koriste obnovljive izvore energije u Zakonu o energetici trebalo bi da doprinese većoj iskorišćenosti otpada.

You may also like...