Sajam kamena u Kragujevcu

sajam_kamena

Prvi međunarodni sajam kamena i prateće industrije u Srbiji otvoren je 19. marta na Šumadija sajmu u Kragujevcu. Sajam će trajati do 22 marta, a glavni organizator manifestacije, koja će se tradicionalno u narednih deset godina održavati u Kragujevcu,je Udruženje „Kamen Srbije“.

Na prvom međunarodnom sajmu kamena, osnovna ideja organizatora bila je da se predstavi veza čoveka i kamena. Od stena u planini koje su predmet geološkog istraživanja, preradom i primenom tog istog kamena u putogradnji, građevinarstvu, arhitekturi do duhovnosti izražene u kamenu kroz skulpturu, slikarstvo i poeziju. Sve navedeno se u praksi izvodi pod nadzorom istraživača koji su došli na sajam da svoja stručna znanja i iskustva, kroz niz predavanja i seminara, prenesu zainteresovanim izlagačima i posetiocima. Preko 30 izlagača iz sedam zemalja na sajmu prema rečima Zorana Djajića, predsednika Udruženja „Kamen Srbije“ predstavljaju svoje firme koje se bave eksploatacijom, preradom, ugradnjom i prometom kamena. Naravno, tu su i oni koji se bave istraživanjemi projektovanjem u oblasti geologije, rudarstva, arhitekture i građevinarstva, proizvodnjom i prometom mašina i alata, kao i sredstava za zaštitu. Pratećim programom planirana su i predavanja i stručna savetovanja u vezi sa istraživnjima, eksploatacijom, preradom i ugradnjom kamena.

zeolit_kristalzeolit_granuleNa sajmu je predstavljen i Zeolit, kamen 21. veka, vulkanosedimentnog porekla koji je veoma redak zbog specifičnog geološkog nastanka. U našoj zemlji postoje tri nalazišta ovog kamena, i to u Igrošu kod Brusa, Vranju i Općištu na Fruškoj Gori. On se najviše koristi, prema rečima Cvetka Živkovića sa Geološkog Instituta Srbije, u cvećarstvu i povrtarstvu zbog poboljšanja plodnosti zemljišta jer povećava sposobnost zadržavanja hranljivih elemenata u zemljištu. Takođe prirodni zeolit zbog svoje specifične molekularne rešetke vezuje za sebe samo otrovne materije, a vitamine i hranljive materije ostavlja nedirnute u organizmu.

You may also like...