Susret sa Svetskim danom šuma

Naša drugarica Lana dijelila je promo majice, kape i eko cegere  posetiocima parka na Ćemovskom polju.


Tokom nedjeljnog popodneva, prvog dana proljeća , u parku na Ćemovskom polju na inicijativu članova Ekološkog pokreta ,,OZON“ realizovana je akcija kojom je najavljen 21-mart – Svjetski dan šuma, koji je naša organizacija iskoristila da tim povodom javno uputi inicijativu ka Vladi i Skupštini Crne Gore sa predlogom sanacije i obnove šuma, čiji je značaj veoma veliki i u kontekstu ublažavanja klimatskih promjena, sa kojima se suočavamo.

Deljene su promo majice, kape i eko cegere sa logom Klimoskop kviza, koji je bio dio projekta ,,E-učenje o klimatskim promjenama i njihovom uticaju u Crnoj Gori“, koji su u durgoj polovini prošle godine realizovali uz podršku i partnerstvo Telenor fondacije.
Jedan od najaktivnijih članova Rajko Papović, koji godinama svakodnevno ulaže napore da se taj prostor na Ćemovskom polju oplemeni i infrastrukturno opremi, a koji je između ostalog idejni tvorac parka za pse ,,Rea“, postarao se da kroz neposrednu komunikaciju posjetioce informiše o karakteru akcije.
Šumski fond na Ćemovskom polju koji ima zaštitni karakter,  oštećen je i ugrožen prije svega ljudskim nelegalnim aktivnostima, pa nakon toga i prirodnim pritiscima, i potrebno je uložiti značajne napore kako bi se stanje unaprijedilo.
Tokom prošle godine organizovano je više akcija pošumljavanja tog prostora od strane različitih organizacija, a kroz projekat podržan kroz platformu ,,Budi odgovoran“ u kom su nevladine organizacije Ekološki pokret ,,Ozon“ i Green Home bile uključene, uloženo je 50.000 EUR od čega je značajan dio podgoričko  ,,Zelenilo“, kao nosilac projekta, iskoristilo za sađenje adekvatnih vrsta.
Ipak sve to nije bilo dovoljno da bi se stanje dovelo na zadovoljavajuči nivo, pa je i akcija imala za cilj nastavak daljeg angažmana i napora da se ovaj prostor zaštiti, sanira i unaprijedi i učini privalačnijim za pravilnu valorizaciju, na zadovoljstvo građana i lokalne zajednice.

Sve o aktivnostima na Ćemovskom polju možete pročitati na blogu Ćemovsko.me naše Damire Kalač.

Izvor: Ekološki pokret ,,OZON“
Foto: R.Papović

You may also like...