Saradnja Udruženja Hrabri čistač i Agencije za zaštitu životne sredine

Potpisan sporazum o saradnji između Udruženja Hrabri čistač i Agencije za zaštitu životne sredine.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine gdin Radović očekuje da će sporazum doneti unapređenje do sada već dobre saradnje sa Udruženjem kao i nove mogućnosti zajedničkog učešća u aktivnostima koje su u delokrugu rada Agencije za životnu sredinu i Udruženja Hrabri čistač.

Predsednik Miodrag Mitrović smatra da jedini način uspešne saradnje i integracija može biti ostvarena kroz parnerski odnos i da će na ovaj način nove obaveze kao i njihove implementacije biti bolje realizovani za nacionalnu industriju otpada.

Cilj ovog sporazuma je da unapredi saradnju izmedju privrede i Agencije za zastitu životne sredine u odnosu na izveštavanje i dostavljanje potrebnih podataka koji se tiču upravljanja posebnim tokobima upravljanja otpadom. To je nužna karika u lancu sistemskog rešavanja pravilnog upravljanja otpadom.

S obzirom, da se kroz zakonski okvir uvode novi zahtevi i obaveze u vezi sa izveštavanjem i nove obaze za privredu, a da se do sada u praksi pokazalo da podaci koji se dostavljaju Agenciji nisu usaglašeni sa stvarnim stanjem na terenu i da nisu kompletni, Udruženje je pokrenulo ovu inicijativu kako bi se unapredio kvalitet podataka i pomoglo privredi u zahtevima i zadacima koji se stavljaju pred industriju.

Izveštavanje je jako važan segment pravilnog upravljanja otpadom a i zakonska obaveza, zbog toga je važno da se privreda dobro obuči kako bi ovi administrativni zahtevi bili uspesno završeni, kako od strane industrije tako i od strane Agencije za zastitu životne sredine.

Inače na redovnoj godišnjoj sednici Udruženja Hrabri čistač izabrano je novo rukovodstvo za naredne dve godine kao i unutrašnja reorganizacija Udruženja.

Za novog predsednika Udruženja izabran je Slobodan Cvetković, direktor PWW d.o.o. sa mandatom od 2 godine od dana izbora. Potpredsednica Udruženja je Brankica Ristić, zamenik direktora Jakob Becker d.o.o. sa mandatom od 2 godine od dana izbora. Sekretar Udruženja je Sandra Kamberović.

You may also like...