Čistija proizvodnja struje

Uz pomoć kredita EBRD i KfW banke u ukupnom iznosu od 140 miliona evra, realizovaće se projekti zaštite životne sredine u Rudarskom basenu „Kolubara“ koji će omogućiti proizvodnju kvalitetnijeg uglja, čistiju proizvodnju električne energije u TE i smanjivanje emisije štetnih materija na nivo koji propisuju direktive EU

ugalj iz Kolubare

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je proceduru razmatranja odobrenja kredita od 80 miliona evra za „Elektroprivredu Srbije“ i do kraja jula očekuje se konačna odluka. Uz ovaj zajam EPS očekuje i kredit od Nemačke razvojne banke (KfW) u iznosu od 60 miliona evra. Tako bi krajem ove godine, u skladu sa procedurama banaka, započeli tenderi posle kojih bi se stvorili uslovi za investicije u projekte zaštite životne sredine na području Rudarskog basena „Kolubara“ vredne čak 140 miliona evra.

Kredit EBRD deo je EPS-ovog Projekta unapređenja životne sredine u RB „Kolubara“ i lokalnim sredinama na području ovog Privrednog društva. Cilj projekta je obezbeđivanje ujednačenog kvaliteta lignita i povećanje efikasnosti rada termoelektrana. Predviđenim sredstvima trebalo bi da se nabavi:

– sistem za upravljanje kvalitetom uglja u zapadnom delu RB Kolubara“ sa izgradnjom deponije i to će omogućiti upravljanje kvalitetom uglja u realnom vremenu ( u samom procesu proizvodnje)

BTO sistem (bager, sistem transportera i odlagač ) za novi površinski kop Polje “C” u istočnom delu RB „Kolubara“

odlagač za međuslojnu jalovinu za površinski kop Tamnava Zapadno polje“.

Rudarski basen Kolubara“, sa godišnjom proizvodnjom od oko 30 miliona tona uglja, obezbeđuje oko 75 odsto lignita koji se koristi u termoelektranama EPS-a. Iz „Kolubare“ se snabdevaju TE „Nikola Tesla“ A i B i TE „Morava“.

Realizacijom navedenog projekta RB Kolubara eksploatisaće postojeće resurse na efikasniji i čistiji način. Termoelektrane će se snabdevati lignitom ujednačenog kvaliteta čime će se značajno smanjiti korišćenje mazuta kada je kvalitet lignita loš. To će omogućiti da elektrane rade u skladu sa projektovanim parametrima uz smanjenje emisija CO2 i drugih zagađujućih materija. Efikasniji rad uz kvalitetniji ugalj smanjiće i troškove održavanja i habanja opreme. Realizacija projekta treba da stvori uslove da se dostignu nacionalne ciljne vrednosti emisija CO2 i da omoguće termoelektranama u Obrenovcu da ispune sve strožije granične vrednosti emisije definisane nedavno usvojenom direktivom Evropske unije 2010/75 o industrijskim emisijama.

You may also like...