TRAŽIMO ZAGAĐIVAČA GODINE I ZAŠTITNIKE ŽIVOTNE SREDINE

TRAŽIMO ZAGAĐIVAČA GODINE I ZAŠTITNIKE ŽIVOTNE SREDINE“

za 2010. godinu

zeleni-i-crni-listEkološki magazin „Čekajući vetar“ Radio Beograda 2, i Pokret gorana Vojvodine, organizuju akciju „TRAŽIMO ZAGAĐIVAČA GODINE I ZAŠTITNIKE ŽIVOTNE SREDINE“ za 2010. godinu.

Cilj akcije je unapređenje životne sredine i održivog razvoja, kao i podizanje nivoa svesti o potrebi zaštite životne sredine kao uslovu opstanka. Ovo je najveća i najstarija ekološka akcija i tradicionalno se organizuje već 28 godina. Realizuje se kontinuirano tokom cele godine, dok se završna manifestacija uz dodelu “CRNOG” i “ZELENOG” lista, održava jednom godišnje.

Akcija “Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine” za 2010. godinu će se završiti dodelom “CRNOG” i “ZELENOG” lista, 13. maja sa početkom simbolično u 5 do 12 u svečanoj sali gimnazije u Sremskim Karlovcima.

Završna manifestacija dodele “CRNOG” i “ZELENOG” lista, se organizuje u Sremskim Karlovcima, kulturnom i duhovnom središtu srpskog naroda. Okupiće sve entuzijaste, profesionalce i volontere koji se bave ovom problematikom.

U akciji mogu učestvovati svi zainteresovani građani – pojedinci, udruženja, organizacije, institucije… tako što će popuniti APLIKACIONI FORMULAR, koji je dostupan na sajtovima Pokreta gorana (www.pokretgorana.org.rs , www.pgv.org.rs ) i Radio Beograda (www.radiobeograd.rs klik na radiobeograd 2 pa klik na akcije). Popunjeni aplikacioni fomulari se primaju na mail adresu office@pokretgorana.org.rs ,i cekajucivetar@hotmail.com zaključno sa 01. majem 2011. godine

You may also like...