Fosili mamuta iznad uglja

Na vršnoj etaži petog BTO sistema arheolozi „Viminacijuma“ otkrili su 6. juna fosilne ostatke mamuta na dubini od 10 do 12 metara od površine zemlje, ali je u međuvremenu locirano još šest pozicija sa ostacima skeleta. S obzirom na to da je etaža kopa neobezbeđena, najodgovorniji u PD „TE- KO Kostolac“ zaustavili su dalje iskopavanje skeleta zbog opasnosti obrušavanja etaže i ugrožavanja života arheologa.

Ovako nešto još nije viđeno u arheologiji

  • Kako nam zakon o rudarstvu nalaže, ali i propisi o bezbednosti na radu, zaustavili smo arheologe, koji su na neobezbeđenom prostoru započeli iskopavanje, tako da će uslediti dogovor sa upravom „Viminacijuma“ o nastavku iskopavanja i rešavanju pitanja dislokacije fosilnih ostataka sa trenutne pozicije. Spremni smo da se bager „Srs 2000“ uključi i pomogne na otkrivanju skeleta, kako bi se ubrzalo vreme potrebno za arheološke radove i izbegli zastoji rada sistema – kaže Veselin Bulatović, direktor Direkcije za proizvodnju uglja PD „TE-KO Kostolac“.

On ističe i da mora da se nastavi sa proizvodnjom uglja, zbog čega će se ubrzati stvaranje uslova i nalaženje rešenja za iskopavanje ostataka mamuta.

arheolozi „Viminacijuma“ otkrili su 6. juna fosilne ostatke mamuta na dubini od 10 do 12 metara od površine zemlje

  • Ovako nešto još nije viđeno u arheologiji– konstatuje Miomir Korać, direktor Arheološkog kompleksa „Viminacijum“. – Na samo tri hektara površine do sada imamo nezabeleženu pojavu ostataka mamuta, ali očekujemo da će ih biti još. Ovo je senzacija svetskih razmera i da bismo mogli da istražujemo ovo, najverovatnije, prvo otkriveno groblje mamuta u svetu svi rudarski radovi su zahvaljujući dobroj volji EPS-a već zaustavljeni.

Prvi fosil mamuta, pronađen pre dve godine, nazvan je Vika i nalazi se na istoj lokaciji, pa će i izmeštanje ovog fosila biti rešavano u paketu sa novootkrivenim fosilima. Kada je reč o Površinskom kopu „Drmno“, proizvodnja se odvija uobičajeno, osim na lokaciji gde se nalaze novootkriveni fosili.
Prema rečima Zorana Miloševića, upravnika sektora proizvodnje PK „Drmno“, jedno od rešenja je da moćni bager 2000 na toj etaži skine les iznad lociranog skeleta, kako bi se omogućilo arheolozima da nastave radove na iskopavanju, ali definitivno rešenje biće dogovoreno ovih dana na nivou PD „TE KO“ Kostolac i „Viminacijuma“.

N. ANTIĆ

izvor: časopis kWh

You may also like...