Počela izrada LEAP-a u Kragujevcu

LEAP timSeminar posvećen metodologiji izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Kragujevca, okupio je u prostorijama Ekocentra – Kragujevac koordinatore LEAP tima, koji će učestvovati u njegovoj izradi.

LEAP je lista jasno definisanih akcija za rešavanje najvažnijih problema životne sredine, a dopunjava se u zavisnosti od aktuelnih događaja. Na ovom seminaru članovi koordinacionog tela savladaće prve dve faze na izradi metodologije LEAP-a.

  • LEAP se radi u pet faza, prva faza je formiranje timova, anketiranje i izrada vizije zajednice dok se prema rečima Zorice Isoski, vođe tima, u drugoj radi stručna­ analiza stanja životne sredine i rangiraju problemi. U trećoj fazi rade se konkretni akcioni planovi koji trebaju biti usvojeni od strane lokalne samouprave, dok u četvrtoj ističe ona, očekuje se njihova implementacija, a peta faza je njen monitoring ili nadgledanje sprovođenja zacrtanih planova.

Izrada LEAP-a biće javna uz mogućnost uključivanja građana i stručne javnosti. S tim u vezi paralelno sa radom LEAP tima, planiraju se i prateće aktivnosti kao što su: organizovanje tribina po različitim oblastima, anketno istraživanje čiji rezultati će uticati na određivanje akcionog plana i prioriteta.

Učesnici LEAP seminara

  • Mi se nadamo da ćemo u narednih šest meseci uspeti da završimo sve te faze LEAP-a ističe Dragan Marinković šef službe za zaštitu životne sredine grada Kragujevca i da ćemo javnosti dati na uvid ovaj dokument, a oni će prema njegovim rečima imati mogućnost da sve dok bude trajala izrada LEAP-a, daju svoje mišljenje i sugestije.

U okviru aktivnosti na izradi LEAP-a upućen je poziv svim javnim ustanovama i preduzećima, privrednim kolektivima i NVO da dostave procene stanja životne sredine, određivanjem prioriteta i planova aktivnost u oblasti ekološke zaštite.

You may also like...