Zvezdarski STARWOOD FESTIVAL

STARWOOD je besplatni, trodnevni višetematski događaj na otvorenom, osmišljen u formi festivala, sa idejom o očuvanju, oživljavanju i promovisanju Zvezdarske šume kao kultnog mesta za građane svih generacija.

Zvezdarska šuma je 2013. godine proglašena za zaštićeno prirodno dobro grada Beograda. Ukupan sastav i površina Zvezdarske šume podeljena je u dvenamenske celine „68“ – spomenik prirode i „78“ – parkšuma. Festival se održava na delu park-šume “Zvezdara”, odnosno, na namenskoj celini “78”, prostoru između ustanove za decu “Zvezdani gaj”, Astronomskog opservatorijuma i instituta “Miahajlo Pupin”. To je najviši deo Zvezdarske šume, planom korišćenja predviđen za izletničke, sportske, rekreativne, kulturne i ostale aktivnosti stanovništva.

 

Demo uranak starwoodStarwood festival je tematski podeljen na kulturno-umetnički, sportsko-rekreativni i ekološki deo programa. Svaki od delova programa ima posebnu namenu i cilj koji promoviše. Kulturno-umetnički program prvenstveno ima inkluzivnu namenu. Sastoji se od muzičkog dela – koncerta DEMO URANAK gde nastupaju mladi autorski bendovi popularne muzike iz cele Srbije, izabrani na konkursu koji je trajao mesec dana. Cilj je decentralizacija muzičke bend scene, i davanje prilike mladim autorima, koji zaista nemaju gde da nastupaju, da se predstave i promovišu pred mnogobrojnom beogradskom publikom. Drugi deo vezan je za likovne umetnosti i dizajn. Sarađujemo sa Visokom školom likovnih i kreativnih strukovnih studija sa Zvezdare, kao i sa udruženjem Kreativni studio – stolarske radionice koji se bavi decom ometenom u razvoju. Oni imaju preko 80 Makita mašina za stolarske radove, prilagođenje ovoj deci, koja izrađuju različite predmete od drveta samostalno – kutije za nakit, kutije za vina, remove za slike itd. Kreativni studio će okupiti još 5 udruženja sličnog profila i njihova deca će na festivalu uživo raditi i izrađivati različite predmete, a studenti VŠLPUSS će dizajnirati, bojiti, i zajedno sa njima kreirati. Zahvaljujući Starwood festivalu, sklopiće se trajno partnerstvo između ove visoko obrazovne ustanove i ovih udruženja koja se bave inkluzijom dece, i zajedno će učestvovazti u još mnogo projekata i kreirati nove prozvode koji ovim udruženjima znače održivost. Ponosni smo na ovu, već ispunjenu inkluzivnu ulogu ovog dela programa. Drugog dana će mladi slikari naivnog i brut slikartstva imati likovnu koloniju, zatim slikanje uživo sa ovom decom, gde ujedno ponovo promovišemo mlade samouke umetnike ovog sve popularnijeg pravca i inkluzivan rad sa decom sa posebnim potrebama. Takođe, posetioci festivala će dobiti dizajnirani propagandni materijal sa informacijama o kulturno-istorijskoj vrednosti ovog dela grada od nastanka do danas.

 

Sportsko-rekreativni program promoviše zdrav stil života, vraćanje dece prirodi kroz sport i igranje, a starijima kroz druženje i zabavu u prirodi, umesto usamljenosti i izolovanosti, sve češće pojave kod ljudi. Naša profesionalna košarkašica Jasmina Aleksandrov uz svoj tim iz Urban Fitness Hangara osmislila je i vodi ovaj deo programa, koji se sastoji od turnira u basketu, takmičenja u boćanju, šahu i pikadu, šumskog krosa i igara bez granica za najmlađe, kao i vežbi fitnesa i joge u prirodi.

ŠUMSKO UDRUŽENјE ŠIROKIH AMBICIJA - ŠUŠAEkološki deo programa promoviše važnost Zvezdarske šume u eko sistemu grada, i produbljuje veze posetioca festivala, posebno najmlađih sa prirodom: sastoji se od radionice za mlade izviđače (snalaženja u prirodi, zaštita od požara, podizanje šatora, strane sveta is l), radionice Šumski trofeji koju void Zoran Ratković, I gde se deca takmiče u pronalaženju konkretnih biljaka, životinja, elemenata prirode, a svaki “trofej” donosi poene. Ovo je najinteraktivniji način učenja o bio svetu, koji stvara prave veze sa prirodom. 200 volontera iz desetak udruženja sa Zverzdare I partnerskih organizacija će sva tri dana festival organizovati I realizovati dobrovoljne akcije skupljanja đubreta i čišćenja šume, a za vreme festivala su u saradnji sa JKP Gradska čistoća postavljena reciklažna zvona za plastiku I limenke, kao I veći broj đubrijera I pepeljara.

Na festivalu se svake godine pokreće i realizuje jedna inicijativa građana da zajedno sa opštinskom vlašću, institucijama i potrebnim dodatnim donatorima i partnerima obogate ponudu park-šume “Zvezdara”. U skladu sa Planom upravljanja 2014-2023. ove godine, na drugom izdanju festivala, pokreće se inicijativa za postavljanjem rustičnog platoa – bine (amfiteatra) koji će biti dostupan građanima tokom cele godine besplatno.
ŠUMSKO UDRUŽENјE ŠIROKIH AMBICIJA – ŠUŠA

You may also like...