Obeležen dan zaštite prirode u Subotici

U holu Gradske kuće u Subotici, u ponedeljak 11. aprila 2016. godine otvorena je izložba fotografija pod nazivom „Tradicionalno stočarstvo i biodiverzitet u Panonskoj niziji“.

Izložba je organizovana povodom Dana zaštite prirode u Republici Srbiji (11. april ), a u organizaciji su učestvovali JP „Palić – Ludaš“ i Pokrajinski zavod u saradnji sa Centrom za ekološka istraživanja Mađarske Akademije Nauka iz Vacratota.

Dan zaštite prirode obeležava se u Srbiji sa cilјem promovisanja i podsticanja zaštite prirode, podizanja svesti o značaju i potrebi zaštite, održivog korišćenja i upravlјanja prirodnim resursima i dobrima.

  • Tradicionalno stočarstvo izuzetno značajna tema za prirodnjake koji se bore za očuvanje biodiverziteta na prirodnimKlara Sabadoš načelnica Odelјenja za zaštitu staništa i vrsta u Pokrajinskom zavodupanonskim pašnjacima.Istakla je da ispaša predstavlјa optimalni način korišćenja panonskih stepa, a istovremeno je i najvažnija mera održavanja zaštićenih delova prirode. Tradicionalno vekovno stočarstvo obezbeđuje i podrazumeva i održavanje dobrog kvaliteta pašnjaka – rekla je Klara Sabadoš načelnica Odelјenja za zaštitu staništa i vrsta u Pokrajinskom zavodu.

 

  • Tradicionalno stočarstvo podrazumeva i očuvanje starih autohtonih rasa – istakao je Ferenc Marton i naveo da je JP „Palić Ludaš“ otpočeo uzgoj stare rase podolskog govečeta. Naveo je da se šest jedinki ove autohtone rase trenutno nalazi na lokalitetu Malo pojilo, gde će se ispaša odvijati tokom cele godine. U planu je da se, ukoliko se ovo pokaže kao efikasan način održavanja staništa, isti model primenjuje i na drugim lokalitetima na Paliću i u drugim zaštićenim područjima. Podolsko goveče je veoma pogodno za održavanje zaštićenih travnih staništa i revitalizaciju močvarnih staništa, jer nije preterano zahtevno i rado se hrani mladom trskom – dodao je Ferenc Marton

Na izložbi je izloženo 43 fotografije, a autori fotografija su: Abel Molnar, Jožef Gergelј, Vladimir Dobretić, mr Oliver Fojkar, dr Žolt Molnar, dr Ana Varga,dr Daniel Babai i Ranko Perić, a autori tekstova su: dr Žolt Molnar, Klara Sabadoš, Jožef Gergelј i dr Daniel Babai.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

You may also like...