Novi arterski bunari u Šumadijskim selima

Izgradnja vodovodne mrežeNa rešavanju problema vodosnabdevanja vodom za piće u Šumadijskim selima krenulo se još pre dve godine. Od 2008 do 2009 godine za program rešavanja vodosnabdevanja na selu, iz Agrarnog budžeta izdvojeno je oko 40 miliona dinara. Do sada je iskopano 44 bunara, postavljeno 17 pumpi, obezbeđeni rezervoari za 13 seoskih vodovoda, i urađeno 27 projekata. Čim su vremenski uslovi dozvolili počelo se sa radovima na kopanju dubinskih bunara u više Šumadijskih sela.

  • Grad finansira istražne radove, izradu eksploatacione bušotine, projekat vodovodnih mreža i bunara, pumpu za bunare, rezervoare i radove na mreži od bunara do rezervoara. Meštani u svim selima dr Snežana Živanović Katićplaćaju troškove izgradnje vodovoda, a to su – prema rečima dr Snežane Živanović Katić, pomoćnika gradonačelnika, razvodna mreža, priključak za struju i vodomere. U ovoj godini za program rešavanja vodosnabdevanja na selu planirano je 51 milion dinara- ističe ona.

U ovoj godini iskopano je 12 novih bunara, urađeno još 6 projekata, a obezbeđeni su i rezervoari za tri seoska vodovoda, zašta je izdvojeno 13 miliona dinara. Potpisani su novi ugovori sa izvođačem radova ‘’Geoing sistemi’’ za izradu eksploatacionih bušotina kako bi se nastavilo sa kopanjem novih bunara. Trenutno se izvode radovi u Drenovcu, Desimirovcu, Čumiću, a u planu je da se do kraja godine uradi još oko 25 arterskih bunara.

  • U toku je izrada projektne dokumentacije za bunare urađene u Grbicama, Adžinim livadama, Velikom Šenju – dodaje dr Snežana Živanović Katić, a rezervoari i pumpe isporučiće se kada korisnici postave vodovodnu mrežu i uplate priključak za struju.

Do sada je u rad pušteno 12 seoskih vodovoda, a trenutno se izvode radovi na vodovodima u Desimirovcu, Resniku, Cerovcu i Poskuricama. Koliko će se brzo realizovati planirani poslovi zavisiće u velikoj meri od organizovanosti Saveta Mesne zajednice, kao i domaćinstava zainteresovanih za korišćenje vode. Njihova obaveza je i da registruju udruženje ili vodnu zajednicu i održavaju vodovod.

You may also like...