Program PLAVA ZASTAVA

Sastanak nacionalnog žirija za program Plava zastava  i Saveta za FEE programe u Srbiji održan je u prostorijama Turističke organizacije Srbije.

Svrha sastanka je, prema pravilima ovog međunarodnog programa, da se evaluiraju pristigle prijave plaža i marina koje se kandiduju za Plavu zastavu u tekućoj godini. Odluka nacionalnog žirija dodatno se verifikuje od strane međunarodnog žirija za Plavu zastavu na sastanku u Kopenhagenu, ove godine 9. aprila, nakon kojeg se donose odluke na međunarodnom novou koje plaže i marine će 2016. godine poneti ovo prestižno priznanje. Program Plava zastava se implementira u Srbiji od 2012. godine. Plaža “Savsko jezero”, popularna Ada Ciganlija, je u tom periodu do sada četiri puta podizala Plavu zastavu, kao simbol brige za životnu sredinu i bezbednost posetilaca.  I ove godine je Grad Beograd kandidovao Adu Ciganliju, prijava je verifikovana od strane nacionalnog žirija i biće, nakon dobijanja kompletne dokumentacije,  predložena međunarodnom žiriju za dobijanje Plave zastave 2016. godine.

Članovi nacionalnog žirija su predstavnici ministarstva nadležnog za životnu sredinu, ministarstva turizma, organizacija civilnog društva, predstavnici lokalne zajednice, predstavnici spasilaca, eksperti iz oblasti obrazovanja, eksperti koji se bave nautikom. Na sastanku je dogovoreno i da se program proširi na marine, predlog je da se stupi u kontakt sa marinom u Apatinu i razmotre mogućnosti uključivanja u program, kao i da se razmotre mogućnosti uključivanja drugih postojećih plaža u Srbiji u program Plava zastava.

 

Inače, Plava zastava je eko-oznaka koja se dodeljuje na dobrovoljnoj osnovi i intelektualno je vlasništvo neprofitne Plava zastava za marineorganizacije Fondacija za obrazovanje za životnu sredinu (FEE). U svetu ima  više od 4000 plaža i marina sa Plavom zastavom, u preko 50 zemalja širom Evrope, Južne Afrike, Maroka, Tunisa, Novog Zelanda, Brazila, Kanade i Kariba. Plava zastava se bazira na održivom razvoju plaža i marina, koje moraju da slede stroge kriterijume za kvalitet vode, obrazovanje i informisanje, zaštitu životne sredine i bezbednost.

Koncept Plave zastave nastao je u Francuskoj. Godine 1985, francuske opštine na primorju dobile su priznanje Plavu zastavu za poštovanje kriterijuma za tretman otpadnih voda i kvalitet vode za kupanje. Evropska godina životne sredine bila je 1987., kada je Fondacija za obrazovanje o životnoj sredini u Evropi (FEEE) predstavila francuski koncept Evropskoj Komisiji. Od tada je program Plava zastava pokrenut kao godišnja aktivnosti zajednice. Pored kriterijuma koji se odnose na tretman otpadnih voda i kvalitet vode za kupanje, kriterijumi za dobijanje Plave zastave na evropskom nivou uključuju i druge oblasti upravljanja životnom sredinom, kao što su upravljanje otpadom i planiranje i zaštita obala. Marine su takođe uključene u program Plava zastava. Od 2001. godine FEEE je postala globalna organizacija i promenila je ime u FEE (Fondacija za obrazovanje za životnu sredinu). Od te godine su mnoge organizacije i institucije širom sveta iskazale interesovanje da se uključe u program Plava zastava. Širenjem Programa, kriterijumi su postali strožiji i jedinstveniji. Od 2006. godine u upotrebi je međunarodni set kriterijuma, koji se koriste sa izvesnim varijacijama u određenim regionima, odražavajući specifične uslove životne sredine.

Na sastanku su članovi Saveta informisani i verifikovali  da u Programu Zeleni ključ u Srbiji sada imamo 2 hotela. Podržana je inicijativa da se revidira doprinos Eko-škola kod obnove statusa.

Izvor: Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

You may also like...