Za sanaciju vodnih objekata potrebne dve milijarde dinara

U administrativnom smislu, Ministarstvo ubrzano radi na izmeni i dopuni Zakona o vodama koji će pred Narodnom skupštinom biti razmatran do kraja 2014. godine, a u završnoj fazi je i izrada osnovnih planskih dokumenata u oblasti voda kao što su: Strategija upravlјanja vodama i Plan upravlјanja slivom reke Dunav.


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine aktivno radi na sanaciji posledica od poplava u smislu podele semena radi presejavanja polјoprivrednih površina – rekla je ministarka Bogosavlјević Bošković i dodala da će tokom ove sedmice početi i distribucija goriva ugroženim domaćinstvima, dok se distribucija đubriva očekuje u narednom periodu.

Ministarstvo ubrzano radi na izmeni i dopuni Zakona o vodama

  • Procenjena vrednost sanacije evidentiranih oštećenja objekata za odbranu od poplava iznosi više od dve milijarde dinara, a navedena sredstva se moraju obezbediti u najkraćem roku – izjavila je ministarka polјoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavlјević Bošković na konferenciji povodom 14. ekonomskog samita Republike Srbije.

Troškovi sprovedenih mera i radova na odbrani od poplava trenutno su procenjeni na 600 miliona dinara i predstavlјaju prioriretnu finansijsku obavezu prema javnim vodoprivrednnim preduzećima, kao i područno nadležnim vodoprivrednim preduzećima.

Ministarka Bogosavljević Bošković je istakla da joj je zadovolјstvo što će ovogodišnji Ekonomski samit pružiti priliku da se kroz zajedničke aktivnosti, konferencije i diskusije sagleda stanje političkog, ekonomskog i poslovnog razvoja Srbije, kao i njene uloge u regionu, Evropskoj uniji i šire.

You may also like...