22.mart – Svetski dan zaštite voda.

slapoviŠirom sveta se obeležava 22. mart Svetski dan zaštite voda. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na ovaj dan ističe se problem zloupotrebe, uništavanja i zagađenja površinskih i podzemnih voda. Ove godine tema Svetskog dana zaštite voda je prekogranična saradnja, sa sloganom Zajedničke vode – Zajedničke mogućnosti (Shared waters – Shared opportunities).

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, od 1.699 uzoraka uzetih sa 134 merna mesta za kvalitet površinskih voda – vodotokova, 84 odsto se nalazilo u domenu dobar, vrlo dobar i odličan. To prema domaćoj zakonskoj regulativi odgovara prvoj i drugoj klasi vodotoka. Samo 16 odsto uzoraka bilo je u domenu loš i vrlo loš, što odgovara trećoj i četvrtoj klasi vode.

Vrlo loš kvalitet vode je zabeležen je u Bačkoj na Krivaji kod Srbobrana i Malog Iđoša, kao i na Velokom bačkom kanalu kod mernog mesta Vrbas 2. Loš kvalitet vode zabeležen je na vodotocima i kanalima u severnoj Bačkoj i severnom Banatu. U slivu Drine i Save kvalitet vode je odličan i vrlo dobar, dok je u slivovima Zapadne, Južne i Velike Morave preovladavao dobar kvalitet. Tok reka Tise i Dunava imao je dobar kvalitet vode. Srednje vrednosti nitrata i ortofosvata (koji su indikatori zagađenja nutrijentima) i biološke potrošnje kiseonika i amonijuma (koji su indikatori potrošnje kiseonika) nalazili su se u granicama druge klase vodotoka na nivou svih vodnih područja (Dunava, Save i Morave).

Kvalitet vode u akumulacijama je ujednačen. U akumulacijama Barje, Bovan, Grlište, Gruža i Ćelije kvalitet vode je bio u domenu dobar, dok je u akumulacijama Vlasina Bojnik i Vrutci u domenu vrlo dobar. Kvalitet voda u svim akumulacijama u kategoriji je za koju je dovoljan jednostavan fizički tretman i dezinfekcija, kako bi se voda mogla koristiti za vodosnabdevanje.

Danas podzemne vode obezbeđuju 75 odsto potreba za vodom u domaćinstvima i industriji u Srbiji, a na području Autonomne pokrajine Vojvodine to je isključivi način vodosnabdevanja.potok

Za analizu kvaliteta podzemnih voda u priobalju velikih reka korišćena su dva parametra, nitrati i hloridi kao indikatori organskog zagađenja. Nitrati predstavljaju indikatore zagađenja azotnim đubrivima i otpadom koji nastaje na farmama ili je industrijskog porekla. Analizom uzoraka podzemne vode iz priobalja velikih reka, gde su antropogeni uticaji najizraženiji, može se zaključiti da sadržaji nitrata nisu prekoračeni u odnosu na maksimalno dopuštene koncentracije neorganskih materija u vodi za piće.

Hloridi su direktni indikatori fekalnog humanog zagađenja i zagađenja od stajskog đubriva. Koncentracije hlorida nisu prekoračene iznad dozvoljenih vrednosti prema kriterijumu za vodu za piće, čime ukazuju da ne postoji mogućnost potencijalnog organskog zagađenja dubljih vodonosnih slojeva.

You may also like...