Seminar za veterinarske medicinske proizvode

Sastanak predsednika Vlade Republike Srbije i ministra poljoprivrede sa predsednikom Regionalne komisije za Evropu Svetske zdravstvene organizacije za životinje (OIE) Prof. dr Nikolom Belevim

 

Svetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja (OIE) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srbije, Upravom za veterinu organizuje u Beogradu međunarodni Seminar za veterinarske medicinske proizvode od 26.-28.07.2010. godine. Na seminaru će učestvovati predstavnici zemalja članica OIE iz Evrope kao i predstavnici međunarodnih organizacija. Značaj seminara je veoma visok, ne samo sa aspekta unapređenja registracije i kontrole kvaliteta i prometa veterinarskih lekova i medicinskih sredstava, lečenja životinja, kontrole zaraznih bolesti već i sa aspekta bezbednosti hrane, odnosno kontrole rezidua lekova u hrani životinjskog porekla.

sastanak

 

Predsednik Regionalne Komisije OIE za Evropu, prof. dr Nikola Belev posetio je Srbiju u cilju provere priprema ovog seminara i uvida u projekte koje veterinarska služba Srbije sprovodi u području kontrole zaraznih bolesti i zoonoza, dobrobiti i bezbednosti hrane.

Predsednik Vlade Republike Srbije g. Mirko Cvetković i ministar poljoprivrede dr Saša Dragin sa saradnicima su primili prof. Beleva i izrazili zahvalnost na odluci OIE da održi Seminar u Srbiji kao i na kontinuiranoj podršci koju OIE pruža veterinarskoj službi Srbije.

Dr Belev je preneo srdačne pozdrave generalnog direktora OIE Dr Bernarda Vala i istakao zadovoljstvo izuzetnim napretkom koje je Srbija imala u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane u poslednjih nekoliko godina.

On je istakao značaj stalne kontrole i nadzora zaraznih bolesti životinja ne samo za zdravlje i dobrobit životinja već i zdravlje ljudi, očuvanje životne sredine i podršku ekonomskom razvoju zemlje. Posebno je istakao ekonomske štete koje pojavljivanje naročito opasnih zaraznih bolesti može imati za zemlju i aktuelne opasnosti koje prete regionu u ovom trenutku (afrička kuga svinja, besnilo, slinavka i šap). Izrazio je zadovoljstvo zbog donošenja novih propisa iz oblasti kontrole zaraznih bolesti u poslednjih godinu dana u Srbiji (klasična kuga svinja, afrička kuga svinja, besnilo, slinavka i šap, vezikularna bolest svinja, bolest plavog jezika i dr.) kao i puno poverenje u kapacitete koje je Srbija izgradila kada je kontrola zaraznih bolesti u pitanju.

Prof. Belev je posebno izrazio očekivanja koje OIE i EU imaju kada je uspostavljanje adekvatne strukture veterinarskih službi zemalja članica u pitanju i obezbeđivanja finansijskih i administrativnih kapaciteta u njima. Naglasio je da je veoma zadovoljan načinom na koji je veterinarski sistem uspostavljen u našoj zemlji kao i komunikacijom i saradnjom sa OIE i EU.

Gospodin Belev je najavio dolazak oko 50 predstavika iz evropskih zemalja na seminar koji se organizuje u Srbiji kao i predstavnika međunarodnih organizacija.

You may also like...