Svetski dan vlažnih područja

Svetski dan vlažnih područja obeležava se svake godine u periodu od 2. februara do 4. marta povodom usvajanja Konvencije o vlažnim područjima (2. februara 1971. u iranskom gradu Ramsaru na obalama Kaspijskog mora), kako bi se ukazalo na potrebu zaustavljanja njihovog nestajanja, budući da je na svetskom nivou više od 64% vlažnih područja nestalo od 1900. godine.

Poziv i program za Ramsar 2016

U cilju ukazivanja na potrebu i značaj očuvanja vlažnih područja kao faktora očuvanja zdrave životne sredine, biodiverziteta, održivog razvoja lokalnih zajednica i borbe protiv posledica klimatskih promena, u Srbiji će Svetski dan vlažnih područja biti obeležen 5. februara 2016. godine u Kladovu organizacijom skupa „Vlažna staništa za našu budućnost “ i programa posmatranja ptica na Međunarodno značajnom području za ptice (IBA) „Mala Vrbica“.

Na skupu će biti prezentovana nominacija područja „Đerdap“ za upis na Listu međunarodno značajnih vlažnih područja (UNESCO/Ramsar list), kao i prirodne vrednosti u okruženju koje ga svrstavaju među međunarodno značajna područja za ptice i centre evropskog biodiverziteta, i to na primeru lokaliteta Mala Vrbica i Kladovska peščara. Mala Vrbica stanište je 140 registrovanih vrsta ptica, od kojih su 80 gnezdarice. Većina ptica na lokalitetu Mala Vrbica je od značaja za zaštitu na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao što su na primer: kolonije malih vranaca, orao belorepan, patka njorka i mnoge druge. Kako programom posmatranja ptica obogatiti lokalnu turističku ponudu, biće demonstrirano na ovom međunarodnom značajnom području za ptice. Dok je područje Kladovske peščare stanište 63 vrste biljaka, od kojih je 15 vrsta zaštićeno, a 4 vrste su opisane u Crvenoj knjizi flore Srbije kao krajnje ugrožene. Kladovska peščara jedino je stanište peščarskog karanfila u Srbiji.

Mogućnosti vlažnih područja za razvoj lokalnih zajednica biće predstavljene kroz rezultate studije Ekonomsko vredovanje ekosistemskih usluga Specijanog rezerata prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“.
Program obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja u 2016. godini realizuje se u saradnji državnih i lokalnih institucija i organizacija zaduženih za zaštitu i razvoj zaštićenih područja: Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Opštine Kladovo, JP „Nacionalni park Đerdap“, Turističke organizacije Kladovo i Bibloteke „Centar za kulturu“ Kladovo.

Srbija, kao potpisnica Svetske konvencije o zaštiti vlažnih područja (Ramsarska konvencija), već više od 15 godina realizuje akcije obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja kako bi se ukazalo na osetljivost, značaj i potrebu zaštite ovog nacionalnog resursa, i ulogu svih zainteresovanih strana u njihovom upravljanju i razvoju. „Konvencija o zaštiti močvarnih područja od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica“, poznatija kao Ramsarska konvencija, predstavlja osnov za akciju u nacionalnim i međunarodnim okvirima, na planu zaštite i mudrog upravljanja vlažnim područjima i njihovim resursima. Deset prirodnih dobara u Srbiji na listi je međunarodno značajnih vlažnih područja, tzv. ramsarskih područja, a prostiru se na 64,000 hektara. Prema redosledu proglašenja to su sledeća područja: Ludaško jezero, Obedska bara, Stari Begej-Carska bara, Slano kopovo, Labudovo okno, Zasavica, Peštersko polje, Vlasinsko jezero, Gornje Podunavlje i Koviljsko-petrovaradinski rit. Usvajanjem nominacije područja „Đerdap“, na prostoru naše zemlje nalaziće se 0.06% teritorije proglašene za međunarodno značajna vlažna područja.

Detaljan program skupa možete preuzeti ovde

Letak o zaštiti vlažnih područja možete preuzeti ovde

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

You may also like...