Orao belorepan uspešno oporavljen i vraćen u prirodu

U ponedeljak, 25.01. 2016. godine organizovana je akcija puštanja na slobodu orla belorepana (Haliaeetus albicilla) u Specijalnom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje”.

Orao je nađen 20. januara 2016. godine u okolini Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”, od strane radnika JP “Vojvodinašume”. Bio je iznemogao, sa simptomima koji ukazuju na trovanje. Istog dana prenet je u Prihvatilište za divlje životinje u ZOO Vrt “Palić” gde se uspešno oporavio.

Akcija puštanja belorepana izvedena je na hranilištu za orlove u SRP “Gornje Podunavlje”, od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i JP “Vojvodinašume”. Jedan od ciljeva rada ovog hranilišta je da se orlovima obezbedi redovna i bezbedna hrana tokom nepovoljnog perioda godine. U skladu sa brzim oporavkom, pušteni orao je naglo i snažno poleteo do stabla u bližoj okolini hranilišta.

U protekle dve godine, na širem području SRP “Gornje Podunavlje” nađeno je 11 uginulih orlova belorepana, a za većinu je utvrđeno da je uginuće posledica trovanja pesticidima.

Ponovo apelujemo na korisnike poljoprivrednih površina da pesticide koriste isključivo prema uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz svako pakovanje pesticida, i da postupajtu isklјučivo na osnovu njega. Tretirani semenski materijal ne sme se ostavlјajti na površini tla.

Ističemo da je namerno trovanje predatora otrovnim mamcima protivzakonito, kao i to da je veoma opasno za strogo zaštićene vrste, ali i za životnu sredinu uopšte.

Izvor: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

You may also like...