Spasimo Veliki bački jarak

vital2Ekološki pokret Vrbasa povodom zagađivanja Velikog bačkog kanala od strane firme Vital iz Vrbasa, uputio je zahtev nadležnim institucijama, ministarstvima, delegaciji evropske komisije kao I brojnim ambasadama da zaštite ovaj vodotok i građane Vrbasa i Srbobrana kako kažu od ekološkog i zdravstvenog egzodusa.

Naime firma Vitalis vec 20-tak dana prema rečima predsednika Ekološkog pokreta Vrbas, Ratka Đurđevca u kontinuitetu zatrpava kanal stotinama tona neprerađenih, otpadnih masnoća a tom prilikom se oglušuje o njihove apele da to više ne čine.

Stoga Ekološki pokret Vrbas zahteva da se promene odgovorni ljudi za uzorkovanje i analizu površinskih voda, koji su izmedju ostalog nadležni i za Veliki bački kanal.

Jedan od zahteva je da se ovlasti i omogući kadrovskim i organizacionim a raspoloživim kapacitetima u Vrbasu, uzorkovanje površinskih voda u akcidentnim situacijama na Velikom bačkom kanalu i lateralnim kanalima I-64 i KC-III, koji su najzagađeniji efluenti Velikog bačkog kanala. Analize bi radila neka sertifikovana laboratorija, kako Zakon nalaže.

Oni traže da se konačno počne sa primenom propisa o zaštiti voda na potezu najvećeg zagađenja Velikog bačkog kanala.

Imajući u vidu veličinu I frekvenciju zagađjivanja ( Karneks, Vital, Panon, Jafa), i kako kaže predsednik Ekološkog pokreta Vrbas, Ratko Đurđjevac,zbog najčešće  ograničenog vremena trajanja akcidentne situacije i potrebu hitnog reagovanja u uzimanju uzoraka sirove, neprerađene vode, direktno iz ispusta zagađivača i s druge strane dislociranost ovlašćenih lica za uzorkovanje (Novi Sad),opravdano smatramo dodaje on da ovlašćena lica koja uzimaju uzorke moraju biti stacionirani u Vrbasu. Raspoložive resurse smatramo RJ Voda Vojvodine u Vrbasu, Srednja tehnička škola „4. juli“ u Vrbasu i Ekološki pokret Vrbasa.

Oni smatraju da su njihovi zahtevi opravdani i u skladu sa opredeljenjem Vlade RS da se izvrši remedijacija Velikog bačkog kanala, te da se uz angažovanje međunarodne zajednice, naročito UNDP, holandske, norveške, nemačke i češke vlade, eliminiše jedan od najvećih zagađivača Dunavskog sliva.

You may also like...