Uništavanje gubara na Bešnjaji

U subotu 01. marta obavlјena je akcija uništavanja legala gubara na Bešnjaji. Akciju je organizovalo JP Srbijašume – Šumsko gazdinstvo Kragujevac, a već tradicionalno, priklјučili su se i planinari PEK Gora i PD Žeželј.

Akciju je organizovalo JP Srbijašume – Šumsko gazdinstvo Kragujevac

Po stizanju na odredište – česma “Pod vrhovima”, a po upustvima Jadranke Miletić iz JP Srbijašume, započelo je uništavanje legala gubara. Prohladan ali sunčan dan je pogodovao ovakvoj aktivnosti. Najveći broj legala, čak i po stotinu na jednom stablu, bilo je na bukvama. Male poteškoće u radu su stvarala legla pri samom korenu stabla u prilično nepristupačnim udublјenjima. Prikuplјeno je 7 velikih kesa sa ukupno 20 kg legala, koja su spalјena nakon akcije. Ukupna površina šume očišćene od ove opasne štetočine je preko 10 ha.

Najveći broj legala, čak i po stotinu na jednom stablu, bilo je na bukvama

Više nego zahvalni, radnici JP Srbijašume su pored prevoza za sve aktiviste obezbedili i užinu – sendviče i osveženje. Zbog jako velikog broja legala gubara primećenih na terenu, biće organizovana još jedna akcija i to 15 marta.

Izvor: PEK “Gora”

You may also like...