Uklanjanje pontona se nastavlja…

uklanjanje-pontonaEkipe JKP “Vodovod i kanalizacija’’ iz Kragujevca, u protekle dve nedelje, uklonile su polovinu ribolovačkih platformi i mostića na vodi Gružanskog jezera, koji ih povezuju sa obalom. U ovom komunalnom preduzeću kažu da se akcija nastavlja sve dok ne budu uklonjeni svi objekti, kako bi akumulacija, sa koje se vodom snabdeva preko 300 hiljada potrošača u Šumadiji, bila zaštićena.

Za dve nedelje uklonjena su 42 od ukupno 75 bespravno podignutih pontona i platform na vodi. Posao na uklanjanju obavile su ekipe kragujevačkog Vodovoda dok su trećinu takvih objekata sklonili sami vlasnici. Zamenik direktora JKP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Tomislav Vukadinović kaže da se akcija nastavlja kako bi se zaštitila akumulacija sa koje se vodom snabdeva preko 300 hiljada potrošača u Šumadiji.

  • Pošto su mnogi objekti na nepristupačnim terenim, njihovo uklanjanje trajaće još mesec dana, a u međuvremenu kako kaže Vukadinović očekujemo da ćemo od nadležnih institucija dobiti odgovarajuća rešenja kako bi uklonili pontone i oko uže zone sanitarne zaštite.

Akciju uklanjanja pontona su podržali i sportski ribolovci ali pojedini vlasnici bespravno podignutih pontona i platformi podneli su krivične prijave protiv radnika kragujevačkog Vodovoda, koji su učestvovali u uklanjanju njihovih objekata.

  • Mi kao Vodovod nemamo zvanične podatke da postoje krivične prijave, kaže Vukadinović ali smatramo da sve radimo po zakonu. ribolovciUkoliko ima takvih prijava nadležni organi, nada se on proceniće valjanost takvih krivičnih prijava.

Pored besrpavno podignutih pontona i platformi na vodi, Gružansku akumulaciju ugrožava i ne dozvoljena gradnja na obali jezera. U pojasu od 500 metara, koji predstavlju zonu sanitarne zaštite, nalaze se 72 zidana ili montažna objekta. Vodovod već 4 godine vodi sudski spor protiv investitora etno sela od 13 kuća na obali gružanske akumulacije.

You may also like...