Ekofer i upravljanje otpadom

ministar-dulic-na-sajmuMinistar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić otvorio je u Beogradu šesti Međunarodni sajam zaštite životne sredine – Ekofer. U okviru sajma organizovana je i regionalna konferencija o ‚‚Primeni sistema upravljanja otpadom i dijalogu između privrede i države i ovoj problematici na putu ka Evropskoj uniji”.

  • – Očuvanje životne sredine direktno je povezano sa ljudskim zdravljem. Porast incidence nekih bolesti u Srbiji, kojih nema u drugim zemljama, između ostalog povezan je i sa neadekvatnim odlaganjem opasnog i drugog otpada, koji se direktno ili indirektno nađu u lancima ishrane. Svako ko se neodgovorno ponaša, mora biti svestan da će to ostaviti posledice na njegovo i zdravlje njegove dece – rekao je ministar Dulić.

On je istakao da će sektor životne sredine postati finansijski veoma isplativ i podsetio da je Ministarstvo za godinu dana rada uspelo da donese sve zakone koji Srbiju približuju Evropskoj uniji, kao i da je u toku priprema neophodnih podzakonskih akata.

seko-pakselekcija-otpada-na-sajmu

Ministar Dulić je potpisao Protokol o saradnji sa Narodnom kancelarijom predsednika republike. Obilazeći štandove izlagača pustio je u rad trake za sekundarno sortiranje Sekopaka.

Razvijeniji sistem reciklaže u Srbiji

Odbor za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije, u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, pripremio je regionalnu konferenciju o primeni sistema upravljanja otpadom. Stručnjaci iz ove oblasti prikazali su presek paralelnih aktivnosti srpskog i hrvatskog Fonda za zaštitu životne sredine, kao i projekciju zajedničke saradnje na budućim poslovima i projektima. Najveći problem u Srbiji je upravljanje opasnim otpadom odnosno akumulatorima, baterijama, električnim i elektronskim otpadom, jer ne postoje deponije za njegovo odlaganje, niti je razvijena industrija reciklaže tih istrošenih delova. Opasni otpad fabrike drže na oko 4500 lokacija, umesto da on bude u funkciji razvoja biznis sektora, čime bi se postiglo ekološko upravljanje ovim opasnim materijalima, kao i otvore nova radna mesta u reciklažnoj industriji.

  • Neophodno je da se u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja prilagođavaju naši zakoniodredbama koje je usvojila Evropska unija, istakao je Mihailo Vesović, potpredsednik Privredne komore Srbije. On je potencirao otvoreni dijalog privrede i države, koji je neophodan za pronalaženje puteva koji vode održivim rešenjima.

Javna i privatna preduzeća, naučne i druge institucije kao i prošireni sastav Odbora insistiraju na dijalogu države i privrede. Značajni koraci su već učinjeni, ističe mr Dušan Stokić, sekretar odbora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj PKS, ali postoji i dalje dovoljno prostora za uključivanje privrednika kako u procese donošenja zakona tako i u njihovoj praktičnoj primeni.

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je da je veoma važno razviti sistem reciklaže otpada u Srbiji, kako on ne bi završavao na divljim deponijama i tako štetio životnoj sredini. On je naglasio da je 70 procenata obaveza, koje se tiču usklađivanja propisa sa standardima EU, bilo iz oblasti životne sredine.

regionalna-konferencija

Regionalna konferencija o primeni sistema upravljanja otpadom

  • Evropska komisija je pohvalila rad Ministarstva životne sredine u tom pravcu, rekao je Dulić i podsetio da, pored menjanja zakona i propisa mora da se promeni i ponašanje, odnosno svest u cilju očuvanja životne sredine. Ove godine usvojeno je 17 zakona iz ove oblasti i potrebno je do maja naredne godine doneti još 186 podzakonskih akata.

    Sa predstavnicima industrijskog sektora u Srbiji dogovoreno je da se od početka sledeće godine 55 odsto ambalažnog otpada reciklira. Država će aktivno preuzeti kontrolu izvoza i uvoza sekundarnih sirovina, kako se ne bi desilo da uvozimo otpad za preradu, kao što su stare automobilske gume, koje ovde bacamo na đubrišta.

  • Prema njegovim rečima u narednim nedeljama na sednici Vlade biće razmatrano uvođenje ekoloških taksi, kako bi se podržao razvoj industrije reciklaže koja bi omogućila otvaranje novih radnih mesta.

Darinka Radojević iz kabineta potpredsednika Vlade Božidara Đelića, navela je da je lane usvojena Nacionalna strategija održivog razvoja koja daje pravce razvoja Srbije u toj oblasti do 2017. godine. Prema njenim rečima, taj dokument je usaglašen sa svim međunarodnim dokumentima, a u okviru njega su date smernice koje su u vezi sa održivim korišćenjem prirodnih resursa, smanjenjem zagađenja i podsticanjem obnovljivih izvora energije.

You may also like...