KG eko bilten broj 21

U dvadesetprvom broju kragujevačkog ekološkog biltena možete pogledati izveštaje u kojima su podaci vezani za rezultate merenja i praćenja monitoringa životne sredine koje radi Institut za javno zdravlje u Kragujevcu, za novembar 2011. godine:

  • AEROZAGAĐENJE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
  • IZVEŠTAJ O MERENJU KOMUNALNE BUKE
  • STRUČNO MIŠLJENJE O KVALITETU OTPADNE VODE

Pogledajte i događaje koji su obeležili ekološka dešavanja u novembru 2011. godine:

  • Radionica o energetskoj efikasnosti
  • Strateški akcioni plan za primenu Arhuske konvencije
  • Napuštena biohemijska laboratorija Jugomedike
  • Diskusija o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu

Kragujevački ekološki bilten za novembar 2011. godine

Pogledajte u vašem internet pretraživaču (pdf)

ili preuzmite u formatu pripremljenom za štampu (zip)

Čuvajmo prirodu: NE ŠTAMPAJTE bilten ukoliko to nije neophodno

You may also like...