Moderna reciklažna dvorišta u 20 najvećih gradova Srbije

Obilazak JKP čistoća

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić, je tokom obilaska gradske ’’Čistoće’’ u Kragujevcu najavio da će do kraja 2011 godine u 20 najvećih gradova u Srbiji biti otvorena ’’moderna reciklažna dvorišta’’, zašta će Ministarstvo izdojiti u ovoj godini 200 miliona dinara. Ministarstvo je u okviru finansijske podrške izradilo potrebnu tehničku dokumentaciju za taj projekat.

Sastanak u JKP čistoćaIntervju Staklenom zvonu

  • U reciklažnom dvorištu će sredinom naredne godine početi da se prikuplja sav otpad koji je za reciklažu, a koji će naši građani da odvajaju, odakle će spakovan biti odvožen u reciklažne centre u Srbiji – istakao je Dulić. U reciklažnim dvorištima prikupljaće se plastika, papir, ambalaža od metala, aluminijuma.

Reciklažni centri će prema rečima Dulića biti mesta za sakupljanje opasnog otpada koji sada završava na gradskim ili divljim deponijama odakle kroz podzemne vode odlazi u reke i vodotokove i završava u zemljištu. Recikliraće se papir, plastika i ostali komunalni otpad koji ne ugrožava zdravlje, ali i opasni otpad poput baterija, akumulatora, električnih uređaja i svega onog što je do sada odlagano na divlje deponije.

  • Najveći problem naše životne sredine i zdravlja ljudi nije u industrijskom zagađenju, već opasnost dolazi od komunalnog otpada koji svakog dana generišemo – objašnjava Dulić i naglašava da povećanje mnogih bolesti, malignih, higijenske anomalije, rađanje dece sa deformitetima i druge bolesti su posledice ‘’necivilizovanog upravljanja komunalnim otpadom’’.

intervju

Sve ono što smo do sada bacali u kante za smeće, od sada će se sakupljati u posebnim kantama i kontejnerima koji će biti postavljeni, zato će Ministarstvo pokrenuti veliku kampanju.

Reciklažna dvorišta u Kragujevcu biće otvorena, u maju 2011. godine, zašta je Ministarstvo izdvojilo 23 miliona dinara, a jedan deo sredstava obezbediće lokalna samouprava. Veliku pomoć pružiće i Javno komunalnom preduzeću ‘’Čistoća’’ u Kragujevcu, kako bi im obezbedili dovoljan broj kontejnera, kanti i kamiona za odvoženje smeća.

Dulić je danas obišao prostor u gradskom preduzeću “Čistoća” gde će biti otvoren prvi reciklažni centar u Kragujevcu. Prema rečima predstavnika ‘’Čistoće’’ pri kraju je obezbeđivanje lokacijske dozvole za ovaj projekat.

Prema rečima Dejana Raonića direktora Javno komunalnog preduzeća “Čistoća”, to preduzće godišnje odloži 55.000 tona neškodljivog otpada na gradskoj deponiji u Jovanovcu kod Kragujevca.


Ministar Dulić je tom prilikom posetio i fabriku ‘’Vulović transport’’, gde je ponovio da će resorno ministarstvo podržati svaku proizvodnju koja omogućava da se smanje štetni uticaji na životnu sredinu, i nastojati da obezbede subvencije i podsticaje za sva gradska preduzeća koja se bave prevozom i transportom, a žele da kupe ekološke autobuse.

F:ENVI TECHSAKUPLJACKE STANICECrteziPROJEKATSituacija sa di

Proizvodnja ekoloških autobusa u Kragujevcu predstavlja klasičan primer dobre zelene ekonomije kojom se štiti i čuva životna sredina i štede energenti, pri čemu je – prema njegovim rečima Srbija među retkim zemljama u ovom delu Evrope koja može da se pohvali takvom proizvodnjom.

Transport je među važnim činiocima kada se govori o neophodnosti smanjenja emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte i o potrebi smanjenja sveukupnih zagađenja.
Ekološki autobusi u budućnosti biće jedina vrsta vozila koja će obavljati funkciju javnog gradskog prevoza.

You may also like...