Presek stanja životne sredine u Kragujevcu

Rad u laboratoriji za fiziologiju biljaka

Kragujevačka ekološka udruženja već su uveliko započela realizaciju odobrenih projekata koji se odnose na unapređenje životne sredine u gradu, a koje finansira lokalni Fond za zaštitu životne sredine. Članovi Ekološkog istraživačkog društva ’’Mladen Karaman’’ , želeli su da naprave uvid u stanje životne sredine grada Kragujevca. Projekat pod nazivom ’’Biomonitoring i značaj bioindikatora u Kragujevcu’’, podrazumeva i uzorkovanje ptica i biljnog materijalna na pet lokaliteta u Šumaricama i Grbicama.

Filip Grbović, predsednik Ekološkog istraživačkog društva ’’Mladen Karaman’’

Filip Grbović, predsednik Ekološkog istraživačkog društva ’’Mladen Karaman’’

  • Na osnovu biljnih i životinjskih organizama koji svojom rasprostranošću u gradu ukazuju na primer kolika je zagađenost vazduha i ugrožena životna sredina, a – prema rečima Filipa Grbovića, predsednika Ekološkog istraživačkog društva ’’Mladen Karaman’’ uzorkovanje ptica obaviće se vertikalnim ornitološkim mrežama na pet lokaliteta u Šumaricama i to Botaničkoj bašti, Prirodno matematičkom fakultetu, Institutu za biologiju i ekologiju, Memorijalnom parku ’’21 oktobar’’, jezeru Šumarice i u ataru sela Grbice.

Uzorkovane ptice biće markirane aluminijumskim prstenovima, uzeće se osnovni biometrijski i fiziološki podaci za svaku uhvaćenu jedinku koji će biti evidentirani u bazi za markiranje ptica. Laboratorijska ispitivanja uzoraka briseva biće realizovana u Nacionalnoj referentnoj laboratiriji za avijarnu influencu i Newcastle bolest Republike Srbije i sekotra laboratorijske dijagnostike Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu.

uzorcibiljni ekstratibiljni materijal

Biljni materijal biće uzorkovan na teritoriji grada Kragujevca i to kod Memorijalnog parka Šumarice, i atara sela Grbice, u kome su brojna staništa retkih, lekovitih i neistraženih biljaka. Biljni ekstrati za ispitivanje lekovitosti biljaka biće pripemljeni u Laboratoriji za fiziologiju biljaka, Prirodno matematičkog fakulteta u Kragujevcu, a antivirusna aktivnost biljnih ekstrata biće ispitivana u Veterinarskom specijalističkom institutu u Kraljevu.

Ovim projektom na osnovu fizičko hemijskih metoda biće stvorena kompletna slika o stanju životne sredine u Kragujevcu.

You may also like...