Potpisana evropska “Zero Waste 2020” strategija

Usvajanjem preporuka Zelene akcije, Donje Međimurje pristupilo društvu najboljih EU praksi u gospodarenju otpadom

U organizaciji Zelene akcije i komunalnog društva PRE-KOM, u Prelogu je održana konferencija o otpadu na kojoj su Grad Prelog i 6 općina – nacionalni lideri u odvajanju otpada – potpisali europsku ‘Zero Waste 2020’ strategiju. Time su se obvezali da će do 2020. godine dosegnuti ambiciozan cilj od 70% odvojeno prikupljenog otpada.

Ovo je dokaz da udruge posjeduju stručno znanje i da, kada postoji sluh za argumentirane preporuke udruga, se mogu ostvariti zapaženi rezultati.

u Prelogu, u organizaciji Zelene akcije i komunalnog društva PRE-KOM

Na konferenciji su sudjelovali ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović i njegova pomoćnica Lidija Runko Lutteberger, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Muller, pomoćnica ministara poduzetništva i obrta, župan, gradonačelnici, načelnici, komunalna poduzeća i predstavnica Zero Waste Europe. Na konferenciji je sudjelovalo i 18 udruga za zaštitu okoliša* iz koalicije ‘Zero Waste Hrvatska’ koja se zalaže za uspostavu održivog i pravednog sustava gospodarenja otpadom. Nakon konferencije, udruge su održale sastanak s pomoćnicom ministra zaštite okoliša, gđom. Luttenberger, na temu unapređenja sustava gospodarenja otpadom u RH.

Sedam jedinica lokalne samouprave (JLS) u donjem Međimurju (Grad Prelog, Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba) s preko 25.000 stanovnika, za koje je Zelena akcija prošle godine napravila preporuke za razvoj održivog sustava, u 2015. godini je odvojeno sakupilo i samostalno obradilo 50% otpada. Kako se navedene JLS tim dosegom svrstavaju na vrh odvojenog prikupljanja i obrade otpada u Hrvatskoj, logičan sljedeći korak bio je pridruživanje međunarodnoj strategiji ‘Zero Waste 2020’.

  • Želja naših JLS, prihvaćanjem strategije i provedbom preporuka Zelene akcije, je do 2020. godine odvojeno sakupiti i Siniša Radiković, direktor PRE-KOM-asamostalno obraditi 70% korisnog otpada, a odložiti manje od 30% te smanjiti količinu odloženog otpada na 50 kg po stanovniku godišnje, što je u rangu najuspješnijih gradova i općina u svijetu – izjavio je Siniša Radiković, direktor PRE-KOM-a

Donje Međimurje je pokazalo da se u relativno kratko vrijeme može ostvariti kvalitetan sustav gospodarenja otpadom te može biti primjer drugima.

  • Ponosan sam da je Zelena akcija svojom analizom doprinijela ovom uspjehu. Ovo je dokaz da udruge posjeduju stručno znanje i da, kada postoji sluh za argumentirane preporuke udruga, se mogu ostvariti zapaženi rezultati – rekao je Bernard Ivčić, predsjednik Zelene akcije

Kako bi se omogućilo ispunjenje obveza predviđenih strategijom, oformljen je Savjet za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja kojeg uz JLS i PRE-KOM čini i Zelena akcija koja će zajedno s ‘Zero Waste Europe’ mrežom pratiti napredak navedenih JLS i pomagati pri realizaciji predloženih mjera smanjenja nastanka, ponovne uporabe i recikliranja otpada.

Na sastanku udruga iz ‘Zero Waste Hrvatska’ s pomoćnicom ministra okoliša gđom. Luttenberger, Marko Košak iz Zelene akcije prezentirao je trenutno stanje u sustavu u RH. Erika Oblak iz ‘Zero Waste Europe’ predstavila je Zero Waste Europe mrežu i uspjeh pojedinih gradova i općina, a pomoćnica ministra je predstavila prioritete Ministarstva zaštite okoliša u procesu uspostave kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom. Udruge su potom iznijele svoje stavove o problemima u sustavu i dale sugestije za izradu novog Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje do 2021. godine.

Glavna poruka koju su udruge na sastanku uputile Ministarstvu je da novi Plan gospodarenja otpadom RH mora osigurati dugo očekivane i nužne promjene od sustava miješanja i spaljivanja prema sustavu smanjenja, ponovne uporabe, odvajanja i recikliranja otpada, po uzoru na Prelog i ostatak Donjeg Međimurja. Pomoćnica ministra izrazila je jasan stav da će Ministarstvo napraviti sve kako bi se sustav u RH promijenio na korist građana/ki i zaštite okoliša, pri čemu će važnu ulogu imati i udruge za zaštitu okoliša.

  • Problem u Hrvatskoj je velik i stoga pozdravljam udruge koje aktivno rade na promociji zero waste koncepta. Mi svi imamo jedan zajednički zadatak i ako je do sada bilo drugačije, od sada će se problemi rješavati za stolom te će se svi prijedlozi razmatrati. Dosadašnja politika definirala je da se otpad miješa i spaljuje, hvala vam jer ste pokazali da se može drugačije – istakao je Slaven Dobrović, ministar zaštite okoliša i prirode.

Zelena akcija vjeruje da će Grad Prelog provedbom predloženih kvalitetnih mjera ispuniti prihvaćene ambiciozne ciljeve do 2020. Nadamo se da će i druge JLS uz stručnu pomoć udruga te potporu Ministarstva i FZOEU unaprijediti svoje sustave gospodarenja otpadom po uzoru na Prelog i okolicu te građanima i građankama osigurati sustav u skladu s njihovim potrebama i zaštitom okoliša.

Zelena akcija

You may also like...