Preuzet opasni otpad iz šabačke fabrike “Zorka”

PREUZETO SKORO DVE TONE OPASNOG OTPADA IZ ŠABAČKE FABRIKE “ZORKA”
Blagovremenom reakcijom sprečena opasnost od izlivanja opasnih materija

Beograd, 29. maj 2014. – Povodom situacije u Republici Srbiji izazvane nezapamćenim poplavama i klizištima, kompanija MITECO Kneževac je odlučila da pomogne ugroženim područjima kako bi se sanirale posledice, ali i sprečila potencijalna ekološka katastrofa usled izlivanja PCB ulja iz kondenzatora koje je moglo da ugrozi zdravlje stanovništva i životnu sredinu.

Zbrinjavanje opasnog otpada

  • Čim smo videli kakve su poplave zadesile našu zemlju MITECO Kneževac je odmah stavio svoje kapacitete na raspolaganje Vladi Republike Srbije i izvršio je preuzimanje skoro 2 tone opasnog otpada, kondenzatorskih baterija punjenih piralenom (PCB) i kontaminirane ambalaže iz fabrike u restruktuiranju “ZORKA OBOJENA METALURGIJA A.D.”, Šabac. Osim toga, kompanija MITECO Kneževac preuzela je obavezu da o svom trošku zbrine i izveze PCB otpad u količini od 5 tona iz poplavama ugroženih regiona, a kako bi se sprečile potencijalne ekološke katastrofe u delovima Srbije zahvaćenim poplavama – istakla je Nevena Čolić Mohora, generalni direktor kompanije Miteco Kneževac.

Otpad koji je preuzet iz Šapca je PCB otpad, koji po svojoj klasifikaciji spada u stabilne, toksične i kancerogene organske materije trajnog dejstva, te su definisane kao trajni organski zagađivači koji mogu značajno uticati na zdravlje ljudi. MITECO je izvršio pakovanje opasnog otpada, transport i privremeno skladištenje u svojoj transfer stanici, sa namerom izvoza na konačno odlaganje i insineraciju, nakon pribavljanja svih potrebnih dozvola i saglasnosti. Angažovani su obučeni ljudi sa kompletnom zaštitnom opremom za rad sa PCB otpadom, sertifikovani kontejneri za pakovanje PCB otpada i ADR kamion za transport opasnog tereta. Pored stručne pomoći i stavljanja na raspolaganje svojih kapaciteta podrška ove kompanije se sastoji i u novčanoj donaciji od 500.000 dinara koja je uplaćena na namenski račun Vlade Republike Srbije.

You may also like...