Prvi nacionalni sistem monitoringa zagađenja zemljišta u Srbiji

Italijansko Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kopna i mora, i Program UN za zaštitu životne sredine (UNEP) predstavili su u Ambasadi Italije projekat “Podrška Republici Srbiji u primeni multilateralnog sporazuma o zaštiti životne sredine i obaveza EU kroz unapređenje“.

Cilj projekta je praćenja zagađenja zemljišta u industrijskim zonama, plan za mapiranje i monitoring zagađenja zemljišta u Srbiji u skladu sa međunarodnim standardima, prvi put na nacionanom nivou.

  • Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je počelo ovu godinu usvajanjem tri zakona u oblasti zaštite životne sredine i ratifikacijom Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu i izmene i dopune Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala – rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović i dodala da zahvaljujući predanom radu očekujemo rezultat rada vrlo brzo i da tonovi koji dolaze iz evropske unije najavljuju otvaranje pregovora bez dodatnih merila.

Državni sekretar Božović je istakla da je ovaj projekat od presudnog značaja za Republiku Srbiju – posebno imajući u vidu predstojeće razgovore o životnoj sredini koji su deo nastojanja države da postane članica EUi zahvalila se na podršci Italiji i UNEP-u u ovom zahtevnom zadatku ispitivanja kontaminiranih lokacija gde je zagađenje dovelo do ozbiljnih posledica po životnu sredinu.

  • Poboljšanje standarda zaštite životne sredine je ključna oblast za proces pristupanja Srbije EU koji Italija snažno podržava. Projekat UNEP-a koji se odnosi na zagađenje zemljišta a koji finansira Italija je konkretan način da se Beogradu pomogne da napreduje na tom putu – rekao je ambasador Italije u Beogradu Đuzepe Manco.

Radi se o projektu podrške izgradnji kapaciteta koji sa 370.000 evra finansira italijansko Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kopna i mora, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP) zajedno sa Globalnim fondom za zaštitu životne sredine (GEF).

  • Zdravlje našeg zemljišta je osnova za mnoge aspekte naših života, kao što je proizvodnja hrane, kvalitet vode i zaštita od poplava – rekao je Jan Dusik, direktor regionalne kancelarije UNEP-a za Evropu. UNEP je ponosan što podržava Srbiju u naporu da upravlja zemljištem tako što će smanjiti rizik po zdravlje ljudi i po životnu sredinu – istakao je on.

Ovaj projekat ima za cilj da pomogne Srbiji u uspostavljanju nacionalnog sistema monitoringa zagađenja zemljišta u skladu sa glavnim međunarodnim sporazumima o životnoj sredini i sa ekološkim standardima EU. Italijansko Ministarstvo za životnu sredinu će pružiti tehničku pomoć kroz organizovanje treninga radi jačanja nacionalnih kapaciteta za monitoring zagađenja zemljišta. Kao krajnji rezultat projekta biće objavljena nacionalna mapa kontaminiranih lokacija. Osim osposobljavanja Agencije za monitoring zagađenja zemljišta u industrijskim zonama u skladu sa odredbama nedavno usvojenog Zakona o privatizaciji javnih preduzeća, ovaj projekat će doprineti ekonomskom razvoju Srbije.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

You may also like...