Skeletomanija

skelet-srndaca_i_vuka

U okviru manifestacije ,,Noć muzeja’’ Zavod za zaštitu prirode Srbije otvoriće u Novom Sadu jedinstvenu izložbu skeleta divljih životinja ,,Skeletomanija’’. Ona će sadržati 134 eksponata i biće otvorena, 16. maja od 18 časova, a trajaće do septembra 2009 godine. Izložba je ostvarena u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom iz Beograda, njen autor je mr Milan Paunović.

Spoljašnji i unutrašnji skeleti životinja oduvek su plenili pažnju široke publike zbog svog bizarnog i mističnog izgleda i kod ljudi izazivali strah i nelagodu. Ipak, skeleti uprkos tome privlače pažnju zbog mogućnosti imaginacije, komparacije i zadovoljavanja znatiželje da saznaju kako izgleda ono što je nevidljivo u svakodnevnom životu.

Ova izložba pripada klasičnom konceptu prirodnjačkih izložbi, kojima se obrađuju i rasvetljavaju nekadašnje nedokučene tajne građe organizama: oslonac, kretanje i uspravno držanje.

Na izložbi su predstavljeni egzoskeleti (spoljašnji skeleti) mekušaca, rakova i insekata i endoskeleti (unutrašnji skeleti) bodljokožaca, riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara.

Biće izloženo oko 70 krupnih skeleta različitih vrsta životinja. Kao ekskluzivni eksponati predstavljeni su skeleti: sivog delfina, afričkog noja, majmuna gvereze i šimpanze, vuka, srndaća, papagaja, flaminga, jazavca i mnogi drugi.skelet_ribe

Deo izložbe predstavlja uporedan prikaz lobanja različitih vrsta životinja, među kojima su lobanja tigra, lava, leoparda, sove utine, dabra, šljuke ostrigara, poprečni presek lobanje divokoze i dr. Poseban deo čine modeli skeletnih delova koje govore o tome šta se nalazi u samim skeletima, u kostima, zglobovima i vilicama. Mali, ali interesantan segment izložbe čine polne kosti sisara.

Izložba sadrži 134 eksponata, među kojima su mnogi predstavljeni prvi put u našoj zemlji. Svi skeleti su postavljenim u prirodnim pokretima, odn. položajima koje bi životinje zauzimale u različitim situacijama u prirodi.

Izložba je od velikog značaja za učenike i studente (biologije, medicine, veterine), jer im se pruža prilika da uživo vide i saznaju detalje anatomije životinja, koji su sastavni deo njihovog školskog gradiva.

You may also like...