SVET POSLE COP21  

Beograd, 16.12.2015. – Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku Grada Beograda je organizovao Peti CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije – ODRŽIVI GRADOVI SRBIJE: Komunalna energetika, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, zaštita životne sredine i zeleno zapošljavanje.

SVET POSLE COP21
Peti Samit energetskih menadžera Srbije prvi događaj u Srbiji na kojem su predstavljeni rezultati nedavno završene najveće svetske konferencije posvećene klimatskim promenama COP21 gde su članovi tima Srbije imali svoju aktivnu ulogu.
Rezultate ovog svetskog dogadjaja predstavila je Danijela Božanić, šef Odseka za klimatske promene u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine RS koja je ukazala na ključne činjenice koje su postignute na konferenciji u Parizu kao što su ograničenje rasta globalne srednje temperature ispod 2°C i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte koje je dostavilo 188 država. Sporazum iz Pariza će biti potpisan 22. aprila 2016. godine, na Dan planete Zemlje. Božanić je rekla da je delegacija Srbije imala aktivnu ulogu učestvujući na “Skupu za lidere”, pregovorima na političkom nivou kao i konsultacijama u vezi sa smanjenjem emisija gasova i finansiranjem aktivnosti i brojnim drugim događajima.
Kao jedan od ovogodišnjih partnera CEDEF Samita, kompanija Miteco Kneževac predstavila je značajna rešenja u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom, a u proteklim godinama, na teritoriji grada Beograda, pružila je usluge zbrinjavanja različitih vrsta otpada kao što su hemijski, farmaceutski otpad, PCB i istorijski otpad, i na taj način doprinela očuvanju životne sredine i rešavanju brojnih ekoloških problema.

  • Kao najznačajnije projekte, izdvojio bih projekat uklanjanja opasnog otpada iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, kao i projekte zbrinjavanja istorijskog otpada iz Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” i upravljanjа medicinskim otpadom iz Kliničkog centra Srbije- istakao je Predrag Ozmo, ispred kompanije Miteco, i dodao da je, kada je u pitanju efikasnije korišćenje resursa, od posebne važnosti rešavanje problema preuzimanja izdvojenog opasnog otpada sa budućih deponija, kao i posebnih tokova komunalnog i industrijskog otpada radi daljeg torlaTorlakenergetskog iskorišćenja.

You may also like...