Tagged: Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimi (UNFCCC)

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimi (UNFCCC) http://newsroom.unfccc.int/