Uginuće ribe u reci Lugomir

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine vanrednim inspekcijskim nadzorom utvrdila je da je došlo do uginuća ribe u reci Lugomir. Na obali je zatečeno oko 100 kilograma uginule ribe.

Pomor ribe

Ribočuvarska služba je 16. januara sakupila 460 kilograma, a 17. januara 340 kilograma uginule ribe i izvršila transport do kafilerije u Ćupriji.

Prema izjavama nadležnih, korisnika ribarskog područja «Rivers Guard» DOO Jagodina, na ispustu na kome otpadne vode ispušta Jagodinska pivara, oko 15 sati uočeno je ispuštanje zamućene vode oštrog mirisa. O tome su obaveštene nadležne službe. Angažovane su dve ovlašćene laboratorije za uzorkovanje vode, a veterinarska inspekcija je uzorkovala uginulu ribu. Zavod za javno zdravlje Pomoravlje iz Ćuprije, je izvršio uzorkovanje otpadne vode iz sabirne šahte u pivari pre upuštanja u kolektor za otpadne vode.

Inspekcijski pregled je izvršen 18. januara u privrednom društvu Akcionarsko društva Jagodinska pivara – Fabrika slada, piva, kvasca i bezalkoholnih pića.

Po dobijanju rezultata uzoraka vode, biće preduzete sve zakonom predviđene mere.

You may also like...