Zaštita i uređenje Prekonoške pećine

U cilju ostvarivanja turističkih potencijala Spomenika prirode „Prekonoška pećina“ u skladu sa potrebama i merama zaštite ovog prirodnog dobra sredinom jula je održan sastanak predstavnika opštine Svrljig i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Prirodne lepote Prekonoške pećine, koja je na svom početku niska i nema nakita, čine dvorane bogate pećinskim ukrasima na koje se kasnije nailazi. Prekonoška pećina je u vreme pionirskih speleoloških istraživanja u Srbiji krajem 19. veka smatrana za našu najdužu i najlepšu pećinu. Zbog svojih prirodnih odlika pećina je prvi put zaštićena 1949. godine. Nakon procedure revizije zaštite Opština Svrljig je donela 2005. godine Odluku o zaštiti spomenika prirode „Prekonoška pećina“. Odredbama odluke za staraoca je određena opština Svrljig.

Prekonoška pećina

Prekonoška pećina

U radu sastanka, sa osnovnom temom regulisanja pravnog okvira za početak uređenja ovog izuzetnog prirodnog dobra, učestvovali su Zoran Gavrilović, direktor Centra za kulturu, turizam i sport Svrljiga, Tamara Jovanović, tehnički direktor JP Zavoda za urbanizam iz Niša, Slobodan Krstić, glavni inicijator uređenja i predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije mr Danko Jović, šef Radne jedinice u Nišu, i stručni saradnici Milorad Kličković i Dragana Nedeljković. Ovom prilikom dogovoreno je da je potrebno pokretanje procedure promene upravljača, budući da doneti Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010.) ne predviđa da državni organ, što opštine predstavljaju, bude Upravljač zaštićenog prirodnog dobra.

Nakon sastanka, učesnici su obišli teren kako bi sagledali očuvanost temeljnih vrednosti prirodnog dobra. Ovom prilikom predstavnici Zavoda su izvršili stručni nadzor.
Terenskim uvidom stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode konstatovali su da je stanje temeljnih vrednosti nepromenjeno, i kao glavni potencijalni faktor ugrožavanja istakli neovlašćene i nekontrolisane ulaske. U skladu sa zatečenim stanjem, stručni tim Zavoda za mere zaštite prirode predložio je: postavljanje kapije na ulaz u pećinu ili popravku postojeće, uređenje ulaza u pećinu, popravku oštećenih delova pristupne staze i stepenica i postavljanje informativnih tabli o prirodnom dobru.

You may also like...