Beč: IT kao „nervni sistem“ gradske uprave

Rathaus, Parlament, Votivkirche

Rathaus, Parlament, Votivkirche

U glavnom gradu Austrije informacione tehnologije čine „nervni sistem“ gradske uprave i zdravstvenog sistema u okviru strategije „Smart City“. Sveprisutna digitalizacija stavlja rastuće gradove pred nove izazove. U okviru procesa reformi koje je gradska vlada u Beču odobrila u jesen 2016. godine odlučeno je da se IT-odeljenje Grada Beča MA 14 kao i IT-odeljenje Saveza bolničkih ustanova i bečke bolnice „AKH“ objedine pod jednim krovom. Tako će ubuduće 1.000 zaposlenih IT-stručnjaka, građanima, gradskim sekretarijatima, školama, bolnicama, pacijentima i domovima za negu, biti 24 sata na usluzi. Kako je planirano, prva faza projekta bi trebalo da bude završena do jula 2018. godine a do kraja 2019. biće sproveden niz mera optimizacije. U okviru novog odeljenja MA 01 nalaziće se i međunarodni Computer Emergency Response Team (WienCERT) koji će aktivno delovati u slučaju opasnosti za IT-sektor.

Digitalizacija takođe otvara nove mogućnosti i u oblasti zdravstva. U okviru strategije „Smart City“ predviđeno je da se Beč razvije u jedan od vodećih „Smart Health“-gradova u Evropi. Upotrebom inovativnih tehnologija u zdravstvu kvalitet brige o pacijentima se konstantno povećava a upotrebom mobilnih zdravstvenih servisa (mHealth) kroz društvene mreže, zdravstvene usluge su još modernije i efikasnije.

Trenutno stručnjaci ova tri odeljenja brinu o 85.650 IT-korisnika u Beču.

mr Cvijeta Radović

Izvor:  Eurocomm-PR

You may also like...