EPS važan i za Evropsku uniju

Razgovori delegacije „Elektroprivrede Srbije“ u Direktoratu za energiju EU

 

Elektroprivreda Srbije“ ima veoma važnu ulogu u obezbeđivanju sigurnosti snabdevanja električnom energijom u regionu zapadnog Balkana, kao i razvoju energetskog tržišta, ne samo regiona jugoistočne Evrope, već i Evropske unije – rekao je Hajnc Hilbreht, direktor Sektora za energetska tržišta, sigurnost snabdevanja i mreže u Direktoratu za energiju Evropske unije posle današnjih razgovora sa delegacijom EPS-a, koju je predvodio Dragomir Marković, generalni direktor EPS-a.

Hilbreht je ukazao da, što se tiče prilagođavanja evropskim propisima, Srbija i EPS su na dobrom putu u evrointegracijama , što pokazuje i nova „Bela knjiga Elektroprivrede Srbije“, koja promoviše veće korišćenje obnovljivih izvora energije. Hilbert je poručio i da je razvoj novih izvora veoma važan za Srbiju zbog povećanja broja različitih izvora snabdevanja svim vrstama energije.

  • Delegacija EPS-a predstavila nam je najvažnije projekte izgradnje novih elektronergetskih kapaciteta u oblasti obnovljivih izvora energije – rekao je Hilbert, dodajući da su ti projekti veoma značajan izazov za EPS. – Najavljene projekte za koje tek treba da se odaberu partneri, kroz zakone treba da podrži i Vlada Srbije. Za EPS je to veliki izazov, ali veoma izvodljiv proces.

Posle razgovora u Direktoratu za energetiku EU Dragomir Marković, generalni direktor EPS-a, istakao je da je siguran da će deo izveštaja o napretku Srbije u procesu pridruživanja EU, koji se tiče elektroenergetike, biti pozitivan. On je naglasio da EPS ima podršku nadležnih institucija EU, ali da je potrebna veća pristupnost fondovima Evropske unije.

  • Nije slučajno što je u EPS od 2000. godine „došlo“ pola milijarde evra donacija i više stotina miliona evra povoljnih kredita iz EU. Za taj novac treba se boriti dobrim projektima, lobiranjem i aktivnim učešćem – rekao je Marković. – To je težak posao i zato smo u poseti najvažnijim institucijama EU.

EPS je zagovornik otvaranja tržišta, tržišnog poslovanja i tržišnih cena, i o tom procesu, kako kaže Marković, razgovaralo se u Direktoratu za energiju.

  • Spremni smo za otvaranje tržišta i tržišnu utakmicu, jer možemo biti konkurentni u regionu – ocenio je generalni direktor EPS-a. – Imamo mnogo jake „protivnike“, a naši konukrenti na tržištu su najveće evropske kompanije, koje su kupile energetske firme iz regiona. Tržište električne energije otvoriće se po planu, koji bude utvrđen novim zakonom o energetici, a potrošačima na visokom naponu biće omogućeno da potrošači biraju svog snabdevača. U centru pažnje energetskih reformi biće otvaranje tržišta. Ponovo nam je naglašeno da se mora krenuti u postepenu liberalizaciju tržišta, kako bi od 2015. godine svi kupci mogli da biraju svog snabdevača.

Bratislav Čeperković, izvršni direktor EPS-a, podsetio je da je „Zelena knjiga Elektroprivrede Srbije“ pre dve godine, takođe, predstavljena u institucijama EU i da je do sada iz tog dokumenta realizovano 40 odsto projekata, a da su donacije EU za projekte zaštite životne sredine u EPS-u dostigle 91 milion evra. On je objasnio i da je novi strateški dokument EPS-a „Bela knjiga“, poziv investitorima u projekte korišćenja obnovljivih izvora i energetske efikasnosti, vredne četiri milijarde evra.

  • EPS treba da nastavi da radi sve što je do sada radio i to su jasne poruke naših današnjih sagovornika u evropskim institucijama. Pozvani smo i da budemo strateški partneri svim činiocima koji razvijaju nove izvore snabdevanja u Evropi – objasnio je Čeperković. – Od EU dobijamo finansijsku i stratešku pomoć, a treba istaći da nijedna kompanija u regionu nema takvu podršku.

U delegaciji EPS-a su, uz Dragomira Markovića i Bratislava Čeperkovića, bili i Dragan Vlaisavljević, direktor Direkcije EPS-a za trgovinu i Aleksandar Vlajčić, direktor za unapređenje sistema u Privrednom društvu „Termoelektrane Nikola Tesla“.

 

Sektor za odnose sa javnošću EPS-a

 

 

You may also like...