Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Nakon što su se stekli svi uslovi, Mašinski fakultet u Kragujevcu prerasta u Fakultet inženjerskih nauka u okviru Univerziteta u Kragujevcu. Promena naziva podrazumeva između ostalog i širi spektar obrazovne i naučno istraživačke delatnosti, a samim tim i akreditovanje novih studijskih programa.

Sa završetkom prvog ciklusa razvoja Fakulteta tokom 50 godina, i ulaska u novi ciklus sa više inženjerskih, studijskih i istraživačkih programa, došao je pravi trenutak za formalno potvrđivanje prerastanja Mašinskog fakulteta u Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu. Da su Fakultet i Univerzitet na pravom putu potvrdile su i odgovarajuće univerzitetske i republičke institucije, koje su podržale inicijativu o promeni imena, ocenivši je kao neophodan korak u procesu razvoja fakulteta. Ostaje još samo da Vlada republike Srbije formalno verifikuje akreditaciju. Pored studijskih programa koji pokrivaju tri grupe inženjerskih diploma, a to su mašinstvo, industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, ovih dana privodi se kraju razvoj novih studijskih programa koji treba da akredituju za buduće studente.

 

  • dr-Miroslav-BabićPre svega tu je automobilsko inženjerstvo koje se razvija sa idejom da školuje inženjere za potrebe automobilske industrije koja se vratila u Kragujevac – objašnjava prof. dr Miroslav Babić, dekan Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, i to je studijski program koji je završen ali je trenutno na evaluaciji u Fiatu i Politehnici u Torinu. Mi bi trebalo da sa tim studijskim programom pokrijemo potrebe automobilske industrije.

Fakultet je trenutno angažovan i na razvoju novog studijskog programa, urbano inženjerstvo koji bi trebalo da školuje inženjere za potrebe održivog razvoja na nivou lokalnih sredina. Studijski program energetskog inženjerstva namenjen je pre svega onima koji će pratiti savremeni razvoj energetike posebno obnovljive izvore energije. Tu su doktorske studije bio – medicinskog inženjerstva, programa koji predstavlja multidisciplinarni pristup problemima medicine i inženjerstva uopšte. Uvođenjem novih studijskih programa nije motivisano povećanjem ukupnog broja studenata, već potrebom prerastanja pojedinih postojećih modula u studijske programe.

 

You may also like...