Biodiverzitet kragujevačkog jezera Šumarice

Kragujevačko ekološko istraživačko društvo ”Mladen Karaman” započelo je istraživanje raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta kragujevačkog jezera u Šumaricama. Ovaj projekat koji finansira Lokalni fond za zaštitu životne sredine, bio bi prva faza u realizaciji predviđenih aktivnosti na promociji jezera u Šumaricama kao novog ekološkog punkta u Kragujevcu.

Biodiverzitet kragujevačkog jezera Šumarice-

 

Ideja da jezero u Šumaricama bude novi ekološki punkt u grdu podrazumeva i njegovo uređenje. Na prostoru oko jezera planirano je postavljanje više ilustrovanih informativno – edukativnih tabli na kojima će biti predstavljena flora i fauna ove lokacije. Tako bi se slikovito prikazalo bogatstvo živog sveta na jezeru, podaci o kvalitetu vode, kao i pravila ponašanja i načina korišćenja. Panoi će biti napravljeni od ekoloških materijala, a postavljeni duž obale jezera, oko biciklističko pešačke staze. U okviru ovih aktivnosti planirane su i radionice namenjene deci osnovnih i srednjih škola.

Dr Snežana Simić

 

  • Naša ideja je da prvo uradimo na terenu istraživanja samog jezera, zatim da taj materijal obradimo u laboratoriji i na osnovu toga dobijemo podatke o raznovrsnosti biljnog i životinjskog sveta ovog eko sistema, kao i kopnenog pojasa. Ideja je da utvrdimo i kakav je kvalitet pre svega vode jezera u Šumaricama i da procenimo da li postoje retke i ugrožene vrste kao i eventualna pojava negativnog i nepoželjnog prisustva invazivnih vrsta algi, makrozoobentosa, riba i predvideli načini rešavanja tih problema – objašnjava doc. Dr Snežana Simić sa Instituta za biologiju i ekologiju.

 

Ovim projektom bi se jezero u Šumaricama koje u ovoj fazi predstavlja sportsko rekreativni objekat, obogatilo i ekološkim sadržajima. To podrazumeva rad na terenu, ali i obradu materijala što bi omogućilo uvid u biodiverzitet samog jezera kao i kopnenog pojasa. Naročita pažnja biće posvećena praćenju funkcionisanja lanaca ishrane u ovom jezeru i uspostvljanju ravnoteže. Rezultati ovog projekta bi predstavljali dragocene podatke o biodiverzitetu ovog do sada neistraženog ili nedovoljno istraženog ekosistema koji je višestruko značajan za grad Kragujevac.

 

 

You may also like...