Konkurs za ekološke projekte grada Kragujevca 2012.

Konkurs za prijavu projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja sa sedištem na teritoriji grada Kragujevca

Konkurs za ekološke projekte grada Kragujevca 2012.Pozivaju se udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, sa sedištem na teritoriji grada Kragujevca, da podnesu prijave projekata, u cilju izbora udruženja kojima će biti dodeljene dotacije za njihovu realizaciju. Iz budžeta grada Kragujevca, za tu svrhu izdvojeno je 2.600.000,00 dinara.
Jedno udruženje može konkurisati sa jednim projektom u visini do 250.000,00 dinara.
Pravo podnošenja prijave imaju udruženja koja svoju delatnost obavljaju u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, a ispunjavaju sledeće uslove:

• da su registrovana sa sedištem na teritoriji grada Kragujevca;
• da svojim aktivnostima podstiču, usmeravaju i jačaju svest o značaju zaštite životne sredine i održivog razvoja na teritoriji grada Kragujevca;
• da je program rada za 2012. godinu usvojen od strane nadležnog organa udruženja i da je istim predviđena aktivnost dostavljenim projektom;
• da su opravdali sredstva iz budžeta Grada za 2011. godinu ukoliko su im bila odobrena za Program rada ili projekat.
Predmet konkursa je dodela finansijskih sredstava radi realizacije projekata u 2012. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine i održivi razvoj i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, podizanja svesti javnosti i programa edukacije u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja na teritoriji grada Kragujevca.
Projekti treba da doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti i slično) ili da imaju za cilj da doprinose rešavanju konkretnog ekološkog problema kroz jednokratne akcije i kampanje (akcije uređenja prostora, ozelenjavanje i slično).
Obrazac prijave i Smernice za podnosioce prijava mogu se preuzeti sa web site-a grada Kragujevca www.kragujevac.rs odnosno www.aarhuskg.rs ili u Gradskoj upravi za prostorno planiranje, izgradnju i zaštitu životne sredine, III sprat, kancelarija broj 326, Trg Slobode 3, Kragujevac.
Rok za podnošenje prijava projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja.
Smernice za podnosioce prijava – 06.04.2012.
Obrazac prijave – 06.04.2012.

You may also like...